За какво е отговорна всяка част от мозъка ни?

Всяка от хемисферите на крайния мозък (церебрум) е разделена на 4 лоба - именувани според стоящите над тях черепни кости.

Челният (фронтален) лоб (дял) се разполага от върха на предната част на полукълбото до централната бразда. Задната част на този лоб е специализирана в моторната функция на организма, включително в езиковата моторика и инервацията на гръкляна, както и ръката и особено палеца на човека. Тук се намира и двигателният център на човешката реч. В повечето случаи, той е в лявото полукълбо, но при някои левичари е възможно да е и в дясното. От този лоб се контролират и мимическите мускули, а предната му част е включена в ученето, планирането и други високо психологични процеси - като нашата персоналност и поведение.

Тилният (окципитален) дял е в задната част на полукълбото и е включен в интерпретацията на зрителните стимули и светлинните дразнения - т. е. всичко, което виждаме.

Теменният (париетален) дял се намира между челния и тилния лоб и е включен в сензорните функции на кожата - болка, температура, допир, натиск и други. Той, също така, интерпретира информацията за размер, форма, дистанция, трептения и материя на предметите. Други зони в този лоб участват в когнитивните и интелектуални процеси.

Слепоочният (темпорален) дял контролира слуховите центрове, езикови умения, зоната за равновесие, съхраняването и извикването в съзнанието ни на спомени, както и съдържа зони включващи някои говорни центрове. Други зони на мозъка също действат върху спомените. Предните и зоните в дъното на темпоралния лоб са включени в обонянието и функцията на лимбичната система.

Източник: Интернет