Глава шеста:

Колесницата или за умението да владееш себе си

В един от почивните дни персите организираха състезание с трофейни колесници. Викове, подигравки, свирене с уста, бурни емоции…

Питагор предложи на Хамилкар да наблюдава хората, които се състезаваха и тези, които печелеха или губеха, залагайки на победителя…

- Виж, колко бързо страстите превземат хората! Колко лесно изпадат в ликуване, когато печелят или се отдават на гняв или скърби от загубата! Бурното море от техните безконтролни емоции прави от живота им крехка черупка в бурния океан на страстите и страданията!

Полетите и паденията в живота им се сменят едни след други, както лодката се издига на гребена на вълната и след това отново пада в бездната между бурните вълни. Тя може да се разруши всеки момент…

… И след това Питагор спокойно разказваше на Хамилкар, че енергиите на емоциите на съзнанието на душата трябва да се държат под контрола на волята. Човек трябва да държи под контрол състоянията на своето съзнание, както кочияшът управлява колесницата. И тогава той няма да бъде като крехка лодка в океана, а ще може уверено да насочва своя живот към Целта.

- За да управляваш емоциите не е достатъчно да поискаш да ги контролираш. За да овладееш емоциите е необходимо да овладееш определени центрове в своето тяло. Също както флейта, която звучи в съгласие с това, което иска да изрази свирещият на нея, или лирата, чиито струни са настроени и подчинени на волята на свирещият на нея, така и тези структури трябва да станат послушни инструменти, управлявани от волята на човека.

Ето виж: сега разгулът на страстите на тълпата е неуправляем! Тези хора се подчиняват на своите емоции и са изгубили контрол над себе си! Сега те сами са станали пленници на емоциите! Тях изцяло ги завладява ликуването от победата или досадата от поражението! Дори тези, които не участват в състезанието, а само залагат и печелят или губят злато и скъпоценности, са овладяни от тези емоции и са станали техни роби!

Но човек може да се научи да управлява своите състояния!

Индийците наричат тези центрове, за които говоря, чакри. Нека и ние с тебе да използваме тази дума за обозначаване на тези центровете в тялото на човека.

Чакрите са подобни на кухини, по които се движи и в които се концентрира енергия.

При повечето хора това се случва безконтролно и самопроизволно.

Тези центрове са седем. Анахата, от която трябва да започне развитието на духовното сърце, е един от тях и се намира точно по средата. Това е истинското обиталище на душата в началните степени на духовното израстване!

… По това време конете на една от колесниците отказаха да се подчиняват на непознатия за тях кочияш. Изплашени от рева на тълпата, те хукнаха напред. Резкото движение изхвърли от колесницата този, който нямаше усет към конете и затова не можеше да се справи с тях.

Шесторката обезумели животни летеше с колесницата към седналите недалеч на земята пленници. Сред тях имаше жени, деца… Още малко и множеството щеше бъде стъпкано и осакатено!

Хамилкар видя това и за миг оцени ситуацията, прецени разстоянието…

Пирагор уверено каза: Ще успееш! Спри ги!

… Тялото на гиганта сякаш беше обладано от Велика Сила. Той се хвърли напреко на пътя на летящата колесница, разчитайки точно мястото, където можеше да я спре. Замрели, и пленниците, и воините, наблюдаваха случващото се.

Хамилкар успя! Той хвана поводите и успя да спре конете! Невероятната сила на финикиеца потресе всички. Той, уверено сдържайки конете, ги поведе напред. След това спокойно и ласкаво поглади всеки от тях, връщайки им увереността в човека, който щеше ги управлява. Качи се на колесницата и бавно я подкара покрай тълпата от пленници, покрай лагера на персийците. Съпровождаха го възхитени погледи и приветствени възгласи!

Той се приближи до състезателите, спря конете и слезе от колесницата.

В никого не остана съмнение кой беше победителят в този ден!

Спирайки колесницата, Хамилкар даде поводите на един от воините и се насочи към онази част на лагера, където го очакваше Питагор.

Те продължиха беседата.

- Прекрасно, Хамилкар! Именно така може да живее човек, без да ликува от победата и без да се огорчава от поражението!

Победителят днес си ти! И макар, че няма да получиш материална награда от състезанията, наградата на Великите те очаква!

Ти правилно премести съзнанието си в нужните чакри и силата в твоето тяло многократно нарастна. Така ти направи това, което дори на теб самият преди ти изглеждаше невъзможно! И това се случи, защото Всеобщата Сила добави Своята Енергия в това твое действие!

За да може душата винаги да усеща и проявява Божествената Воля през тялото, е нужно да се овладеят знанията за самоуправление с помощта на чакрите.

За да овладееш това, пространството вътре в тях трябва да бъде чисто, разширено и съединено с онази Най-фина Светлина, Която ти вече умееш да виждаш с душата си!

Трябва също така да се научиш да се преместваш – като по многоетажна кула – по „етажите“ на тези енергийни центрове.

И трябва да напълваш всяка чакра с чиста бяла светлина.

Трябва също така да разшириш границите на чакрите, все едно избутваш  надалече стените на стая!

Усетѝ как всяка от чакрите, ако си влязъл в нея концентрирайки се, вкарва цялото съзнание в определено състояние.

В резултат на така извършената работа ти ще можеш да се преместваш произволно по тези центрове и да правиш по-активни едни или други нужни на душата ти състояния, а нежеланите – да гасиш.

И нека отсега само Божествени състояния да запълват пространството вътре в твоите чакри и в цялото ти тяло!

… Хамилкар започна да избутва границите на чакрите си и да се премества по образуваните от тях „етажи“.

След известно време пространството във всички чакри се съедини във вертикален възходящ Поток прозрачна Жива Светлина. Този излъчващ нега и сила Поток заличи границите между чакрите му. През тялото му започна да струи Фонтан от Светлина и Сила, който запълни околното пространство. Тялото на Хамилкар сякаш се рееше в Потока!...

- Е, какво! Не беше лошо! Ти веднага усвои съединяването на всички чакри по срединния меридиан! И направи това много лесно и с много висока изтънченост!

Но ще трябва да отделиш специално внимание на този метод при обучение на други хора. Не всички ще могат да направят това толкова лесно, както ти го направи!