Пътешествието на душата

Повечето хора знаят, че животът е училище необходимо за нашата еволюция. Малко хора знят, че смъртта е ваканцията през която правим самооценка, почиваме и се подготвяме за следващия клас. Животът и смъртта, като деня и нощта са двете страни на една и съща монета с която непрестанно играем на „ези - тура“.  Какъв е смисълът на всичко това? Материалното и духовното са двете крила на човешкото същество. Както птицата се нуждае от две крила за да лети, ние също се нуждаем еднакво и от двете за уравновесен живот и полет право в целта. Мисленето е свързващото звено, което ние регулираме за да пристигнем благополучно. Ако едно от крилата е по-късо ние се въртим в кръг - живот, смърт, живот, смърт... Целта на тези последователни прераждания в различни тела е усъвършенстването на индивидуалната душа, съществуваща в тях. Вероятно се повтарям, но защо пък не? Повторението е нужно за запаметяването и възприемането на важна информация. Ние постоянно повтаряме нещата полезни за нашето здраве - събуждане, баня, храна и упражнения.  Душата също, бидейки нашето най-финно тяло се нуждае от почистване, от упражнение посредством медитация и съответсващата ѝ храна от обич и истина за да се събуди. За разлика от банята  духовното прочистване не е толкова приятно, защото впечетленията от миналото заровени дълбоко в подсъзнанието ни посещават за последн път преди да ни напуснат завинаги.  Показател за това е чувството на облекчение, спокойствие и лекота, което изпитваме след това. Комбинираното действие на прочистването и медитацията подкрепени от предаваната от учителя (Мастер) духовна енергия събужда и подсилва душата. Това ѝ дава способността да ни ръководи посредством сърцето към Безкрайността - нашата духовна родина от обич и чистота, където няма смърт и страдание. Може би ще ви изненада факта, че животните, растенията и минералите също притежават души с различна степен на съзнание, които еволюират по същия начин към Безкрайността. С тази разлика, че до ниво човек този процес протича автоматично, но на човешко ниво само желаещите се квалифицират за понатъшно съвършенство. Вероятно по тази причина Бог, за разлика от животните, ни е дал интелект и воля. Интелекта ни помага да намерим това, което е добро за нашето духовно съвършенство, а волята ни дава силата да го следваме. Сумата от душите на всички обитатели на земята е душата на планетата Земя. И сумата от душите на звездите, планетите, техните обитатели и всичко създадено е безкрайната душа наречена Бог. Така че по дух ние сме едно цяло и безкрайността е нашата родина. Мъдреците са единодушни, че следните три възможности са върховната благословия за всяка една стремяща се към Бог душа.

1.          Да се роди в човешко тяло.

2.          Да намери истинския гуру (Мастер).

3.          Намирайки го, да приеме неговото учение и практикува метода, който той предлага за  свое добро.

От неизброимите души населяващи вселената само човешките имат привилегията да получат достъп при желание до Сияйния свят най-близък до Центъра на Съзиданието. Останалите ще трябва да чакат докато тяхната съдба ги доведе на Земята в човешко тяло. Въобще не е за чудене, че мъдреците наричат тези възможности върховна благословия. Да ги пропуснем, когато те ни се предоставят е истинско нещастие, защото те може да не се появят отново в продължение на хилидолетия изпълнени със страдание. „Светецът не е нищо друго освен усъвършенстван червей и червеят не е нищо друго освен деградирал светец. Късметът не е нищо случайно. Той е възможност дадена на хората да постигнат целта на тяхното съществуване - единство с Бог“. Дано всички осъзнаят тази истина и се възползват от духовната практика.

 

Чавдар Овчаров