Учителят

 

 

Животът е безжалостен учител. Той ни дава точно това което заслужаваме и ни принуждава посредством безкрайни прераждания в продължения на хилядолетия да изплатим нашия морален дълг до последната стотинка. Божията милост се проявява под формата на истински гуру - друго човешко същество, което е завършило своето духовно пътешествие. С помощта на неговия учител той е постигнал целта на живота и е станал господар на себе си. Такива специални личности са редки, но те съществуват по всяко време, един по един. Те са истинските Мастери способни да ни водят към нашата божествена същност. Живият Мастер е генератор на духовна енергия, която той раздава на всички, но  тези които практикуват са най-облагодетелствани. Той е от жизнено важно значение, защото ни извисява посредством своята духовна мощ далеч над нашето съзнание към финните сфери на съществуване недостъпни за нас. Той пригажда учението си съобразно нуждите на съвремието, подържайки духовната практика винаги полезна и приложима в живота. Не е нужно да обикаляте по света за да го намерите, откровената молитва ще доведе този благороден служител на човечеството във вашия живот. Гуру от такъв мащаб е милостив и съчувствен. Неговото сърце прелива от обич, състрадание и търпение към другите хора. Той казва: „Миналото не може да се промени. Считайте го за минал живот и  го забравете. Положете ново начало и от този момент живейте така, че да нямате причина да се чувствате виновен. Виждайте само доброто в  хората, природата и цялата вселена. Изпълнете сърцето си с обич към Бог практикувайки този несложен метод и следвайте вътрешния си глас. Това ще ви даде чувство на радост и удовлетвореност, а също така мъдрост и сила за преодоляване на трудностите в живота. Вие ще построите вашето бъдеще извън този материален свят. Животът е кратък и непредсказуем, дори ако живеете до сто години това е миг в сравнение с вечността. Направете всичко възможно да постигнете целта през този живот, тъй като загубеното време изчезва безвъзвратно. Ако пропуснете тази евлюционна възможност през този живот, тя може да не се появи отново в продължение на хилядолетия. Късметът не е нищо случайно. Той е възможност, дадена на хората да се слеят с Бог. Когато божествената цел е постигната на душата се дава избор, който задоволява най-съкровените ѝ стремежи. “

Мастер е пратеник на висшата реалност, вратата към нея и самото съобщание. Той ни учи чрез своята дума, по начина по който живее и предавайки ни своето божествено състояние. Неговата сфера на действие е във финните вътрешни механизми на човешкото същество и е невъзможна за наблюдение. Мастер ни води по тясната и неравна пътека към божествения връх, пригаждайки своето учение към нуждите на съвремието. Той е нашият божи благодетел, който сваля моралния товар от нашите плещи и ни издига до своето ниво. Той е възможността да постигнем това за което сме предназначени през този живот.

Чавдар Овчаров

Следва Училище-чистилище