Духовен живот и цел

 

Повечето хора смятат, че за да практикуваме духовно ние трябва да напуснем семейството, да се откажем от живота който водим и да се посветим изцяло на молитва и уединение. Поради това занимаващите се с духовна практика се считат от обществото за безполезни и странни. За щастие няма нищо такова. Духовния живот е естетвен живот и може да се практикува в рамките на нормалните семейни, бизнес и  други човешки задължения. Истинската духовна практика ни учи, че за да достигнем Бог, ние трябва да възприемем идеята за обич и саможертва към другите, започвайки от семейството и постоянно разширявайки тази обич, докато тя обхване вселената. Практиката по метода на Сахаж Марг води до нормализиране на човешките функции и крайности като аскетизъм, полово въздаржание, трудни за изпълнение позиции на тялото, мантра, песнопеене и религиозни ритуали не са част от нея. В същност тя няма нищо общо с религията. Дневната индивидуална практика се състои от един час сутрешна медитация, половин час умствено прочистване вечер и 15 минути молитва-медитация преди лягане. Целта на практиката е да събудим и освободим божествената безсмъртна природа в нашите сърца, дремеща  под слоеве от впечетления. В резултат нейната вродена мъдрост започва да ни ръководи, без да се налага да изпитваме негативни елементи като вина, страх, омраза и т.н. Ние внасяме хармония в нашата семейна и социална среда и отваряме сърцата си със състрадание за другите хора, борещи се с трудностите на живота. Аз не смятам, че духовно практикуващите са безполезни за обществото, защото обичта струяща от сърцата им не е нищо друго освен божията благословия. Божествената енергия е прекалено финна за сетивата ни за да можем съзнателно да я възприемем. Колкото по-финна е енергията, толкова повече тя прониква и се разпространява. Всеобщата обич, бидейки най-финната не признава препятствия като време и пространство и изпълва цялата вселена. Тя е божествения активен фактор, благославящ всичко създадено и прилагащ божествените правила еднакво към всички.

Друго погрешно разбиране е, че тъй като в Сахаж Марг учителят е наричан Мастер, това автоматично ни поставя в положение на слуги с промити мозъци, които са манипулирани от него да го слушат, работят на добоволни начала и да дават дарения. Хора мислещи по този начин стигат до „логичното“ заключение, че Сахаж Марг е култ. За тях медитацията е глупост, загуба на време и самоизмама, защото тя няма очевиден и незабавен ефект. Негативното отношения е най-голямата самоизмама. То спира развитието ни към висшето съзнание и ни приковава към тесногръдие. Сферата на дейността на Мастер е във финните вътрешни механизми на човека, неподаващи се на наблюдение. За да се прояви ефекта от неговата работа на нашето ниво е нужно известно време. Малко хора знаят, че мисия Шри Рам Чандра, създала метода Сахаж Марг, е в съдействие с отдела за обща информация на ООН от 2005 година, като организация стимулираща солидарност, добра воля и мир между хората от всички нации. Духовния водач е наречен Мастер, защото той е станал господар на себе си и е назначен от неговия гуру да сочи пътя на другите които желаят да постигнат същото.  Той ни учи да се вслушваме във вътрешния глас на нашето истинско Аз, което се стреми да разкъса веригите на желанията и усложненията причинени от ума. Мастер прочиства сърцето от всичко това и събужда душата за да може тя да ни ръководи. Вярно е, че Сахаж Марг разчита на доброволци и дарения за да функционира, но никой не е принуден да го прави. Основен принцип на Сахаж Марг е ние да следваме повика на сърцето си и затова принудата  e  нещо непознато в тази систама на обучение. Що се касае до промиването на мозъка, по вярно е да се каже промиване на сърцето. Натрупаните впечетления под формата на вина, страх и други умствени усложнения се изчистват, за да може обичта да блести и безпрепятствено проявява в този свят крайно нуждаещ се от нея.

 

Чавдар Овчаров

Следва  "Учителят"