Откровение

 

Буда – пробуден, просветлен

Пробуден – в състояние на осъзнатост;

Просветленост – мъдрост или разбиране, позволяващо чистота на възприемане

Съзнателен – с разума си, на себе си

  За да постигна разбиране, позволяващо чистота на възприемане, аз трябва да се пробудя, да дойда на себе си.

Ако ще трябва да се пробуждам, тогава навярно не съм напълно буден, не съм на себе си.

Вярвах, че съм буден. Сега се оказва, че не съм напълно съзнателен. Като че спя. Как така? Защо се заблуждавам, че съм буден, а не съм?

 Щом се заблуждавам, че съм буден (на себе си), а не съм, тогава има нещо от реалността, което не съзнавам. Нещо ми убягва.

Следователно, реалността, която възприемам не е пълната и истинска реалност, в която се намирам. Кое от реалността не схващам тогава?

 Време: Кога е? - Сега.  Едно изречение “по-късно”. Кога е? - Сега.

Ако не спях, щеше ли да има утре? Утре никога не идва! Кога ще е „след една година”? – Сега. В сега не остава време за „по-късно”.

Между причина и следствие няма ни време ни пространство!

Пространство: Къде съм? – Тук. Премествам се. Къде съм? – Тук. Премествам се „по-далеч”. Къде съм? – Тук. Когато отида там, там вече няма там!

 Доколкото разбирам, тялото ми е винаги тук и сега. Защо и аз не съм също тук и сега? Всъщност, наистина ли не съм или само се заблуждавам? Еврика! Аз съм също тук и сега, само моят измамен ум не е.

 Следователно, реалността, която възприемам, не е истинската, защото умът ми постоянно бяга от тук и сега, залъгвайки ме, че аз също не съм, а всъщност винаги съм бил и ще бъда.

 За да се пробудя (т.е. да заживея) и да не остана заспал (т.е. не в живота), за да узная истината, за да помъдрея, трябва да осъзная, че аз съм тук и сега и да не бягам с ума си.

 Аз трябва да се придържам към тялото си. Аз съм сега. Тук. Не ще позволя умът ми да ме отвлече.

 Няма дори и част от мен зад огледалото, което гледам. Огледалото е на стената, аз съм пред него, с тялото, без ума.

 Всичко останало е безполезно !!!

 

Автор: С любов роден щастлив, тук и сега