Гьотеанумът и Рудолф Щайнер

Великденско пътуване

 

Отново ми се отдаде възможност да посетя Гьотеанума в Дорнах  Швейцария. Нощният влак от Виена за Цюрих потегли и в купето бяхме интернационална случайна групичка - италианци, руснаци и аз - българката. За съжаление, поради езиковите бариери, общуването се ограничи само с наблюдаване един друг и анализиране на видяното.

 На разсъмване влакът навлезе в Швейцария и аз отново констатирах несъответствието на младежките ми представи за богатата Швейцария, създадени някога от прочетеното и чутото за нея, и това, което виждах. Къщите бяха скромни и почти еднообразни, вече доста застарели, повечето без балкони и с керeмидено червени дървени капаци на прозорците. Сградите на фирми и фирмички бяха дори грозни. Всичко някак си беше дребно, скромно, строго сдържано и съвсем не богато, но улиците бяха чисти и градинките подредени. Навсякъде имаше надраскани с разкривени букви стени. Стана ми болно, колко много юноши с богат художествен талант бяха оставени без внимание и признание. В Цюрих се прехвърлих на влака за Базел и оттам взех трамвая за Дорнах.

 Въпреки разцъфналите дървета и някои по-красиви къщи и сгради, впечатленията ми не се промениха особено. И хората изглеждаха скромни, по ръцете им личеше, че животът им протича в усилен труд и лицата им съвсем не светеха от доволство и щастие.

  Дорнах е малко градче, разположено в полите на планината Юра и е като квартал на Базел (отдалечен на 10 км). Той се простира върху и между средно високи планински хълмове и на един от хълмовете като планински връх, но сътворен от човешки ръце вместо от природата, се издига Гьотеанумът.

 

neli1.jpg   neli2.jpg  
 Формите му, с тяхното разнообразие, подканят към дълбок размисъл. Какво искат да ми кажат те? Като че ли Земята, с вълнуващите се в недрата й сили, се е издигнала към небето, подканяйки го да сведе надолу очи, да обърне вниманието си и творческата си мощ към нея, да я обогати и оплоди.

 Той е изграден по модел на Рудолф Щайнер, създаден от него през Март 1924, кратко време преди смъртта му. Изграден от бетон, също и отвътре, като че ли да докаже, че и най-неблагородният материал, проникнат от човешкия дух и от топлината на човешкото вдъхновение и воля за творчество, може да се превърне в изкуство, може да бъде одухотворен и да предава на всяко човешко око и сърце, насочило взор към него, свалените от духовния свят и въплътени в него импулси.

 

neli4.jpg  neli5.jpg neli6.jpg

 

 Една бегла представа човек може да придобие от снимките. Да преживее въздействието му и да почерпи от богатия духовен живот, който кипи в него може, само ако лично дойде тук и присъства на един семинар или поне разгледа залите му, изслуша историята му и посети евритмично

 

neli7.jpg

 

 или театрално представление (предстои представянето на 4-те мистерийни драми на Р. Щайнер), лекции, изложби, (от особено значение е дървената пластика «Представителят на човечеството», т.е. Христос или човекът напълно проникнат от Христос, който стои между двете форми на злото - луциферичните и ариманичните сили, които той уравновесява чрез силата на волята и познанието)

 

neli8.jpg

 

 курсове, конгреси, семинари (например за педагози, банкови специалисти, пчелари, онколози и др.). Годишно 150 хиляди души посещават над 800 инициативи. Гьотеанумът е седалище на Свободната Висша школа за духовна наука. Името си този център на изкуството и духовната култура, дължи на Гьоте  този велик дух на човечеството.

 На мястото му преди се е издигал първият Гьотеанум, изграден от живия материал - дървото. Архитектурно той е въплътявал най-дълбоките духовни закони на човешкото развитие. Всяка част от него е била върховен израз на изкуството.

 

neli9.jpg

 

 През нощта на свети Силвестър (Нова година) 1922/3 година, още недовършен той бива обхванат от пламъци. Пожарът е бил умишлено предизвикан от силите на мрака, които се борят и срещу най-малкия знак на духовна светлина, истинско познание и творчество. До болка са ни познати техните действия от историята и от настоящия ни живот. Тези сили само едно не знаят, че огънят извисява и най-малката човешка жертва в името на духа, издига проявената духовна светлина до божествените светове и тя като порой отново се изсипва над Земята и прониква във все повече човешки души и сърца.

 А тази духовна светлина е сваляна от небето от много учители на човечеството, от много велики човешки духове.

 В настоящата епоха, за етапа, в който еволюцията е достигнала до самостоятелно мислещия човек, който иска да знае, а не да вярва, тази духовна светлина в подходящата форма се поднася от Рудолф Щайнер под името Антропософия. Тази дума чисто и просто означава човекознание. Антропос - човек, София -мъдрост, знание. Някога мъдростта е била Теософия - Тео - Бог, богомъдрост. Хората е трябвало да я приемат само с чувството под формата на религия (религио - отново свързване с Бог) или на съноподобно откровение.

 Отреклите се от Бога, изпъдените от рая хора сега вече постепенно стават пълнолетни, тяхното съзнание напира да се разшири и отричайки дори религиите, първоначално самостоятелно започват да изучават вложената в природата Божествена мъдрост. Те изучават природните закони и създават естествените науки, игнорирайки самия създател на природата, самия Бог.

 Но и това вече не е достатъчно. С методите на естествените науки, човекът постепенно разчупва границите на настоящото си съзнание и посяга към опознаването на духовните закони, на духовните същества - елементарни и висши интелигенции (йерархии). Особено актуален става призивът «Човек, опознай себе си», изписан на стените на гръцкия храм.

 Рудолф Щайнер, един от учителите на човечеството, който в пълно съзнание, - притежавайки вече развития човешки Аз, изцяло разгънал съвременните и бъдещите мисловни човешки способности, - изследва истините на духовния свят и като Антропософия -човекознание, като духовна наука ги поднася на съвременното човечество под формата на понятия. Един скромен, но велик дух, който казва «Аз не искам да ме почитате, а да ме разбирате». Неговите трудове обхващат 40 тома, както и 270 тома, които съдържат над 6 хиляди стенографирани лекции - информация може да се получи на адрес www.aobg.orgПочти всичките му трудове на немски език са поставени в интернет и могат свободно да се свалят от адрес www.anthroposophieonline.net, като PDF-файловеМного от трудовете и лекциите му са издадени на български от Старозагорското издателство «Даскалов» и могат свободно да се свалят от виртуалната библиотека www.spiralata.net.

 Новата конституция на съвременния културен човек изисква и нови методи на обучение. Познатите до сега форми и методи все още са валидни за много от хората, но в много случаи тези остарели форми - като дрогите и различни трансови, хипнотични и съноподобни състояния, - могат да доведат до разрушения на човешкия духовно-душевно-физически организъм, или до фантастични и погрешни информации за духовния свят.

 Р. Щайнер свързва постигнатото от Гьоте в изкуството и в науката (последното е твърде малко познато) със своите собствени духовни изследвания.

 Резултатите на духовните му изследвания намират практическо приложение в езотеричните сведения за духовния свят; в даване методи и пътища за постигане на трите бъдещи форми на човешкото съзнание – имагинация, инспирация и интуиция; в изясняването на духовно-душевно-физическата същност на човека; в научните и философските му трудове; в разясняването на религиозни документи, митове, приказки, легенди; в биологично-динамичното селско стопанство - световната организация ДЕМЕТЪР (www.demeter.de; www.forschungsring.de); при изследване на жизнените сили в храните чрез чувствителната кристализация;

 

neli10.jpg
 

 във валдорфовата училищна педагогика; в изкуствата - органичната архитектура, евритмията, изобразителното изкуство; в антропософската медицина, която е разширена университетска медицина, но със свои специфични методи и много специализирани болници и клиники;

 

neli11.jpgзвездообразна форма при възпаление,   кръстообразна форма при рак

(диагноза чрез кристализация на кръвна проба)

 

при козметичните препарати, антропософските лечебни средства; противораковите инжекции Iskador и Isorel от белия имел на световно известните фирми ВАЛА и ВЕЛЕДА - за всички тях се употребяват само биодинамични продукти; в арттерапията, в лечебната педагогика; при осветляване на троичния социален организъм , в социално ангажираните банки като Triodos, GSL-Bank, Hermes и много други.

След като посетих един семинар и душата ми се изпълни с духовните импулси, изпитах необходимост да ги споделя с вас, мили читатели.

 Нели Спиридонова-Хорински