Трансформация на материята

 Съзнанието на клетката

Шри Ауробиндо (1872-1950) Известен и почитан индийски йогин. Роден в Калкута, израснал и получил образование в Англия. Връща се в Индия на 22 години и се посвещава на движението за освобождение на Индия от британското господство. Лежи една година в затвора в гр. Алипора. През това време с него се извършва дълбока духовна трансформация, съпроводена с прогресиращи мистични преживявания, който му разкрили нови измерения на реалността и го повели в друго направление на политическа активност. От тогава до самата си смърт той работи за трансформацията на човешката природа, развивайки учение, което нарича Интегрална Йога, съчетаващо главните традиционни направления на йога с методи, пригодени за съвременния човек. От 1929 година в неговата работа се включва Мира Ришар от Франция, която става известна като Майката. Основната идея в учението на Шри Ауробиндо – възход към Свръхразума – е концепцията за духовната еволюция на човека, насочена към възвръщане към божественото чрез трансформация на всекидневния живот, .... Сред многобройните му книги може да се отбележат монументалните произведения „Божествен живот”, „Синтезирана йога”, „Очерци за Гита”, „Умът на Светлината” и голямата поема „Савитри”.

 Според Ауробидно човечеството плътно се е приближило до нова криза на трансформацията, също толкова радикална, както отбелязваните с появяването на живот в материята и появяването на разум в живота. Но положението днес е друго. Вместо да се позволи на природата  самостоятелно да си върши работата и да не се грижим за съществуващите  обстоятелства, можем да приемем предизвикателството и осъзнато да участваме в по- нататъшната си еволюция. Еволюция (от латинската дума evolutio, „разгръщане“, „разкриване“) е научен термин, с който най-общо се означава процес на растеж, промяна или развитие.

 Във връзка с трансформацията на материята Ауробиндо  предсказва съществени промени в нашата физиология.

 Той пише:

 Трябва да настъпят промени в оперативните процеси на органите, а твърде е възможно и в строежа и предназначението им. Няма вече  да им е позволено всевластно да налагат ограниченията си върху новия физичен живот.... Волята може да контролира органите, които имат отношение към храносмилането, като автоматично гарантира здравето, ликвидирайки алчността и желанието и въвеждайки в действие по – фини процеси.. така че тялото да може дълго време да поддържа силата и веществото си, без да ги губи или изразходва. По този начин няма да се нуждае от материална храна и ще продължава напрегната си дейност без умора или прекъсвания за сън или почивка.

 Видна последователка на Ауробиндо също пише:

 Органите ще бъдат заменени от центрове на съзнателна енергия, активизирани от съзнателна воля. Няма да има нито стомах, нито сърце,  нито кръвообращение, нито бели дробове, всичко ще изчезне, а на тяхно място ще дойде играта на вибрации, отразяваща това, което символично представляват  тези органи.

 Как да не си спомним жената, живееща не в слънчева Австралия, а в студена Русия, която вече няколко години нищо не яде и не пие. Тя се казва Занаида Баранова. Заинтересувани от феномена учени изследват старателно нейният организъм.

 Първо изследване е на професор А. Чижов. Ето извадка от заключенията му: Нарушени функции: на изхвърлянето от организма на вода и газове, на защитата на сърцето, на храносмилането  и хармоничното разпределяне на хранителните вещества , на пречистването на организма.

 Занаида минава през друго изследване в Киев и София.

 Метод на нетрадиционната медицина дава възможност да се види дейността на организма на фино равнище. Резултатите са зашеметяващи. Всички органи, с изключение на свързаните с храносмилането, са с висока “ вибрационна активност “ . Биологичната възраст на Занаида е определена на 30-годишна, 67-годишната жена излиза от менопауза и се връща към нормален менструален цикъл.

 Щом като подобни промени се случват с един човек, значи те по принцип са възможни. Още повече, че Баранова не е единствената в това феноменално състояние.

 Парамаханса Йогананда е индийски гуру и поет. Той запознава част от обществеността на Запад с индуистката философия и практиката на йогическа медитация посредством своята Автобиография на един йогин. Йогананда е първият индуистки учител, заселил се за постоянно в САЩ, където прекарва по-голямата част от живота си. В своята книга Автобиография на един йогин, той описва описва изумителни чудеса на йога-адепти, без демонстрацията да е тяхна цел. Както винаги, официалната наука и медицина остават без мнение по тях:

 Телепортация; левитация; самадхи; четене на мисли от стотици километри; ясновидство; чудодейни изцеления; прехвърляне на душата от човек на човек приживе; доказани прераждания; жени, които през целия си живот не ядат нищо и не пият вода; материализация и дематериализация на цели дворци с пищни трапези; спиране на влак от стотици километри разстояние; неколкостотин годишни хора...

 За съжаление Ауробидно и неговите последователи не успяват да достигнат  равнище, което би помогнало на човечеството да се избави от болести и старост, а в  перспектива и от смъртта. Но успява да докаже, че духът има власт над материята,  и посочва пътя, по който трябва да се върви, за да се осигури пътя, по който трябва да се върви, за да се осигури преходът на човека към нов постчовешки вид. Може би всички други качества произлизат от едно друго качество – безсмъртие. Способност да се видоизменя формата или дори напълно да се променя. Всичко това се събира в лекота, красота и озареност. За осъществяване на подобно равнище е необходим голям скок в съзнанието на клетката. Нещо повече – съзнателно пречистване на организма от всички болести и подготвянето му за стъпване в постчовешки вид. Останалото ще го свърши еволюцията на човека.

 Целта на еволюцията на човечеството е да разшири познанието си, да повиши равнището на вибрациите му до състояние, при което  да се достигне  до естествено сливане с единното цяло – Съзнанието на Вселената. Можем да потвърдим че Вселената е жив организъм.

 Бабаджи е един от великите и безсмъртни сиддхи, постигнал соруба самадхи
и запазвайки физическото си тяло, живее и сега в Хималаите с учениците си, невидимо подпомага еволюцията на човечеството и вдъхновява, напътства и помага на търсещите Бога искрени души. Той е продължител на традицията "Крийя Йога на 18-те сиддхи", сред които са Агастияр, Тирумулар, Боганатар(Лао Дзъ), Патанджали и др.

 Бабаджи е роден на 30 ноември 203г. от н.е., в Парангипеттай (Тамилнаду), в семейството на свещеника на главния селски храм. Когато бил на пет години, Бабаджи бил отвлечен в близост до един от храмовете в селото и продаден на един богаташ в далечно пристанище. След известно време, богаташът върнал свободата на Бабджи и той в течение на няколко години, присъединявайки се към група саниясини,  странствал с различни последователи, изучавайки свещените индийски книги - Ведите, Упанишадите, Махабхарата, Рамаяна и Бхагаватгита. Бабаджи имал дълбоки познания за свещената литература и често го канели да участва в спорове с пандитите(учените) и духовните водачи, но след време осъзнал, че всичките тези знания не го доближават до самореализацията му и само достигането на пълна трансформация на съзнанието, само постигането на Бога може да сложи край на търсенията му. Станал ученик на Боганатар и Агастияр, от които получил посвещение в Крийя Йога. Агастияр го посветил в тайната на крийя пранаяма и условията, които трябва да се спазват при изпълняването на практиката, след което дал указание на Бабаджи да се отправи към Бадринат в Хималаите и да стане "най-великият от сиддхите, които светът някога е познавал". Според учените Бабаджи използва сидха Гупта или някаква способност за дематериализиране на тялото или за създаване на ново тяло благодарение на повишени вибрационни процеси. Съществуват много истории за сидхи, които са на стотици години. Става дума за 1000 годишни хора, променящи физиологията си по свое желание и явяващи се в каквото тяло искат – мъж или жена, и често в младежки вид. В Индия и днес се разправя за сидха, който е на хиляди години, който дематериализира и отново материализира тялото си по свое желание, като често се явява по-млад от последното си проявление. Сидха може да създава физическо тяло, чийто пол, състояние или положение зависят от изискванията на висшата му духовна мисия. Тези тела са "истински", а не ектоплазмични, незавършени форми, каквито са създаваните от окултиста или психичния медиум. Тези тела не са съставени от външни сили, а от вътрешната воля. С напредъка на технологията учените успяха да създадат ускорители за усъвършенстване на тялото ни. Но сме уверени че жените и мъжете, които не се хранят с материална храна са първа стъпка към еволюцията на човека.

 Миро

Извадка от книгата "Съзнанието на Вселената"