Бръчка

Бръчката дошла при човека и му казала:

– Ако се смееш, ще легна около устата ти.

Ако плачеш, ще легна под очите.

Човекът решил да я надхитри.

– А аз няма нито да се смея, нито да плача - казал й той. – Нищо няма да правя.

Но не можел да не мисли.

И какво се случило?

Човекът мислел и бръчките се появили на челото му ...

И около устата, и около очите...

Защото, мислейки, той и плакал, и се смял.

Рахил Бумвол