Самотата в живота на работниците на светлината
 

Самотата е често срещан проблем в този свят и много хора страдат от това. Но защо самотата в живота на работниците на светлината е толкова специална В тази статия ще се опитам да обясня това.

Самотата изобщо

Грубо казано, има три фази в човешкото развитие:

Първо, съществува фазата на груповото съзнание. В тази фаза хората се чувстват дълбоко свързани с племето или с общността, в която живеят. Няма самота - връзката с другите членове на групата винаги е много здрава. По време на тази фаза хората всъщност не усещат „аз“ по начина, по който сега го усещаме.

След фазата на групата идва фазата, в която съзнанието се отделя от групата и се появява индивидуалност. Групата вече не е фокусът на съзнанието, а индивидуалната личност. Това е фазата, в която сега се намират повечето хора - фазата на егото, фазата на самотата. Егото е мярка, която ви казва доколко се идентифицирате със собствената си личност. Ако сте силно идентифицирани с вашата личност, тогава тази идентичност става много важна, и това е, което се разбира под "голямо" его.

За щастие, човешките същества продължават да се развиват по-нататък. Те се оглеждат навътре в себе си и откриват по-дълбок слой, слоя на душата, вътрешната светлина. Това е третата фаза: фазата на вътрешната връзка, вътрешното осъзнаване на светлината. Фазата на егото е фазата на многото, фазата на душата е фазата на единството.

Винаги е имало хора в хода на историята, които са се идентифицирали с този по-дълбок слой и това са работниците на светлината. Работниците на светлината по природа са духовни хора. Тяхната духовност не идва от външни учения, а от дълбоко вътрешно знание. Това е жива духовност, основана на любовта, а не базираната на страха духовност при традиционните религии.

И така, това са трите фази: груповата фаза, фазата на егото или самотата и фазата на душата. Във фазата на егото, човекът се чувства най-самотния - той или тя е отделен във вселената. Чувството за принадлежност към групата се губи, а връзката с единството все още не е постигната.

Във фазата на егото, индивидът се чувства застрашен и това се отразява на възгледа му за света. Ние се чувстваме малки и уязвими в извънземна вселена. Нашата личност е като малка клетка, която сме създали за себе си, която се отразява в един модерен град: всички високи сгради са направени от малки, отделни „клетки“. Сравнете това с естествена среда, като например гора, където има много същества, но всички са част от единството.

Самотата се засилва от начина, по който се справяме като деца. Детето е момиче или момче. Ако сте момиче, от вас се очаква да действате като момиче, а ако сте момче, от вас се очаква да действате като момче. Но ако отстоявате душата си, ви се казва, че не действате както трябва и това ви обърква и ви кара да се чувствате самотни.

Фазата на единство

Самотата свършва, когато осъзнаеш, че си свързан с всичко и че всичко е едно. Това е осъзнаването на вашата собствена душа, което ви дава това прозрение. Вие знаете, че сте част от едно по-голямо цяло и вие изживявате нещата по този начин. Човешкото тяло е съвкупност от единични атоми, въпреки че не го виждате по този начин. Погледнете човешките същества, погледнете ги дълбоко в очите и усетете тайната на съзнанието, на безвременното единство зад всички тези атоми - човешко същество.

По същия начин можете да погледнете звездите и да почувствате в сърцето си цялостността, дълбоката жива мистерия зад физическата вселена. Не мислете с ума си, когато погледнете нагоре към звездите - почувствайте чудото, нещо от божественото. Чувствате това с душата си; усещате единството на всичко, единството на вселената. Вие разбирате, че мнозинството и един принадлежат един на друг, както всички растения в една гора принадлежат към единството на гората.

Това е фазата на светлинните работници. Защо тогава понякога те могат да се чувстват толкова самотни?

Служители на Светлината

Работниците на светлината са надминали етапа на самотата в себе си. Те са преживели светлината на единството и искат да споделят този опит с хората, които все още са във втората фаза, поради което те се наричат работници на светлината. На Земята има толкова много страдания, толкова много самота и, като работници на светлината, те искат да направят нещо по този въпрос. Те са се върнали от един свят на светлина и единство в света на разделението и дуалността и това е много благородна задача.

Работниците на светлината са надхвърлили споменатата по-горе самота и могат да се оттеглят в медитация, да слушат музика, да чувстват сиянието на единството. Но, когато влязат в света, те могат да почувстват самотата, но това не е самотата на разделението.

Защо тогава светлинните работници понякога се чувстват толкова самотни?

Има две причини:

Първо: емпатична самота

Като работник на светлина често имате много чувствителен характер и усещате самотата на другите, като родителите си например и така започвате да носите тази самота в себе си. Знайте, че голяма част от самотата, която чувствате, не е ваша, тя е емпатична самота - чувствате страданието на този свят, неговата раздвоеност. Като дете вие започвате да приемате самотата на родителите си и започвате да я преживявате като своя собствена, а по-късно в живота си поемате самотата и на много други. Това не е вашата самота, това е тежест, която носите.

Как да се справите с това? Като помните вашата светлина, като си спомняте кой сте всъщност и възстановявате връзката с душата си в такива моменти. Това е единственият начин да се справите с самотата, която усещате около себе си. Почувствайте собствената си светлина, почувствайте собствената си любов и погледнете другите хора със светлината на любовта. Като правите това, вие виждате светлината в другите и им напомняте за собствената им светлина, за собствената им връзка, която са забравили. Това е, за което сте дошли да направите като работник на светлина.

Второ: не приемате, че сте различни

Второто нещо е, че сте различни и мислите, че това някак си е погрешно. Това, което някога са ви научили е: „да си различен е погрешно, трябва да се впишеш и да станеш добър член на обществото“ - така се опитвате да бъдете като всички останали. Опитвате се да станете член на втора фаза. Опитвате се да станете самотни! И, за съжаление, много светлинни работници успяват.

Вие не приемате себе си такива, каквато сте, и това е истинската причина за чувството на самота - не приемате себе си. Това е причината за парадоксът, който много работници на светлината преживяват в живота си: те не се чувстват самотни, когато са сами в природата, но се чувстват самотни, когато са сред другите хора - така че те отчаяно се опитват да се свържат с другите и да се държат като тях. Като се опитват да се свържат с други хора, те приемат самотата на другите.

Работниците на светлината често мислят, че да бъдеш различен означава да си самотен, така че те се опитват да не бъдат самотни, като са като всички останали. Но по този начин те потискат част от себе си, а това е истинската - вътрешна - причина за чувството на самота.

Ако се различавате от другите в заобикалящата ви среда, това може да ви даде чувство на разделение и самота - "нещо не е наред с мен". Искаш да се вместиш, да се адаптираш към бързо развиващия се свят, защото мислиш, че това е, което трябва да направиш. След това губите контакт с най-дълбоката си същност и това ви дава усещане за самота.

Работниците на светлината трябва да научат следното: само когато приемете, че сте различни, тогава ще сте в унисон с вселената. И това чувство, че сте в унисон с вселената, това чувство на връзка, завършва вашата самота.

Много светлинни работници, които дойдоха тук, за да изпълнят мисия, са забравили своята мисия. Когато забравите целта си тук, вие се адаптирате, но вашата мисия е точно обратното, а не да се адаптирате, а да останете сами.

Бъдете верни на собствената си светлина. Бъдете наясно с чувствителността си към самотата на другите и бъдете наясно, че вашата мисия е да бъдете верни на себе си и като правите това, ще бъдете различни, ще бъдете сами. Но ще откриете, че като работник на светлина, когато наистина казвате „да“ на себе си, ще почувствате, че светлината се спуска във вас, във вас се появява топлина, чувството, че сте свързани и тогава самотата изчезва.

Обърнете внимание на самотата, която чувствате - това вашата самота ли е или чувството на вашите родители и света около вас? И мислите ли, че трябва да понасяте всичко това? Смятате ли, че трябва да помагате на другите - родители, деца и т.н. - че не ви е позволено да живеете от собствената си радост? Смятате ли, че трябва да носите бремето си?

Как се справяте с това? Как можете да бъдете сред другите хора, които са във фазата на самотата?

Представете си, че говорите с някой, който е във фазата на егото и самотата. Първият инстинкт на много работници на светлина е да се адаптират. Вие се съгласявате с повърхностен разговор, защото мислите, че така трябва да действате. Говорите за времето, семейните проблеми и клюките заедно с този друг човек. И все пак, истинското ви аз не произнася нито дума в този разговор и резултатът е разделение и самота.

И все пак, това, което трябва да осъзнаете е следното: хората във фазата на егото са напълно безпомощни, когато става дума за изразяване на душата си - така правите това за тях. Когато говорите с тях, просто си задайте въпроса: "Какво иска да изрази душата на този човек пред мен?" Ключът към свързването не е да изразяваш собствената си душа директно, а косвено, като показваш на другия човек какво наистина иска да говори. Това ще активира връзката между двете души.

Трябва да се опитате да не говорите от душата си директно на личността на другото лице; ако го направите, енергията ви вероятно ще бъде отхвърлена и ще трябва да се оттеглите от разговора в разочарование. Първо, трябва да активирате душата на другия човек, като просто изразявате това, което душата му иска да изрази. Как правите това? Като слушате - наистина слушате другия човек. Отворете се и слушайте със сърцето си. Дори разговор за времето ще изразява нещо от вътрешния живот на някого. Когато усещате какво е то, кажете го и изведнъж ще имате истински разговор.

Помнете своята мисия - да бъдете говорител на душите

Като работник на светлина, вие не идвате на тази планета, за да се чувствате самотни. Вие идвате тук, за да облекчите самотата на другите хора. Не е нужно да носите товара им; не е нужно да си като тях. Последното нещо, което трябва да се опитате да направите е да бъдете като лекар, който иска да помогне на пациентите си, а се разболява и той.

Вие сте лечителят и как се лекувате? Като слушате други хора, наистина слушате и усещате това, което техните души искат да кажат, и след това изразяват това. Много хора не могат да изразят енергията на собствената си душа, но можете да направите това за тях. С думите си те усещат енергията на собствената си душа и това ще донесе изцеление за тях и за света.

Бъдете говорител на душите.

© Gerrit Gielen

Превод Т.Темелкова