Мислене от позицията на любовта

 

Всичко в природата е обект на ритъм. Помислете за сезоните, например, или за редуването на деня и нощта. Този ритъм е част от природата и ние го преживяваме като нещо съвсем подразбиращо се. Естественото развитие на живота е възможно само благодарение на ритмите. Без нощ нашата Земя щеше да се нагрее в кипяща, безжизнена пустиня и без деня щеше да замръзне. И двете са необходими за еволюцията и растежа на живота.

Макар и да не е толкова очевидно, откриваме, че нашият вътрешен живот също е обект на ритъм. Там може да се оприличи на редуването на светлина и тъмнина. Периодите на светлината, в които всичко върви гладко, се редуват с трудни периоди на страх, гняв, отчаяние и съмнение. Все пак тези периоди са полезни и си имат цел. Точно както целият живот на Земята се развива, благодарение на редуването на светлина и тъмнина, ние като хора също растем чрез ритмични вариации. Особено трудните периоди, в ретроспекция, често се оказват много поучителни, които водят до вътрешно израстване.

Въпреки това, балансът понякога изглежда загубен. Тъмнината започва да доминира и ние губим връзката си със светлината; не можем да си представим, че тя някога ще се върне. Нощта вече не става ден; тъмнината изглежда постоянна. Естественият ритъм на живота е в застой и няма повече ритъм, никакъв растеж, само стагнация.

Защо е така? Защо понякога ние не се съгласяваме с естествения ритъм на живота и затъваме в тъмната фаза?

В тази статия искам да покажа, че това чувство на заклещеност в тъмнината често е причинено от грешен начин на мислене; че като мислим под влияние на страха, ние изкуствено удължаваме тъмнината в нашия живот. Искам също така да покажа какво можем да направим в такъв момент, как можем да се научим да мислим от позицията на любовта. Мисленето чрез любовта е естественият начин на мислене и е съобразен с ритъма на живота и стимулира вътрешния растеж.

Нашето мислене

Имаме мнение за много неща около нас, много идеи, но повечето не са наши, а внушени от света около нас: вестниците, телевизията, интернет и всички хора, които срещаме по пътя си и които често са готови веднага да изразят мнението си за каквото и да било.

Нашето мислене винаги започва с предположения за света около нас. Това може да се сравни с математиката, която започва с предположението на няколко аксиоми - принципи, които не могат да бъдат доказани. И това се приема за разумно. Можете например да приемете, че най-късото разстояние между две точки е права линия, което е постулат на традиционната геометрия. Ако приемем, че това не е така, тогава става дума за друга форма на геометрията, която е известна като неевклидова геометрия, която се оказва много приложима в съвременната астрономия.

Нашето мислене е като математиката. Ако разгледате правилно произхода на мненията на хората, можете да видите, че те се основават на редица предположения, които се считат за верни. Най-общо казано, идеята винаги може да бъде върната към страха или любовта.

Мислене от позицията на страха

Мисленето от страх винаги води до дуалистичен поглед към реалността. Едно нещо (ситуация) е добро, друго е лошо и ние трябва да сме бдителни за лошото (ситуацията). Този възглед за реалността прави нашия свят опасен.

Например, чувстваме се застрашени от определена група хора, след което започваме да ги мислим от страх. Тогава нашето мислене е склонно да подчертае различията: те имат различна религия, други стандарти и ценности. И искат да ни наложат своите стандарти и ценности, така че те са опасни. Този начин на мислене води до вяра в двойствеността, която само потвърждава и увеличава първоначалния страх.

И какво се случва в нас като резултат на този начин на мислене? Оригиналният, ирационален страх се превръща в определен светоглед. С помощта на нашето мислене се изгражда огромна структура от мисли, значения и "факти", които създават постоянно местообиталище на страха. Тази структура започва да работи в нас като някакъв филтър, чрез който възприемаме реалността: всичко, което е в съзвучие с този страх, възприемаме като вярно, а останалите неща започваме да не виждаме.

Мислейки по този начин, вътрешният свят се изпълва с "въздушни замъци". И заради тях става почти невъзможно да се разпознае първоначалният страх, който е в основата. Този страх се крие зад изградените мнения и концепции, които го потвърждават и подкрепят. Истинската основа на структурата обаче са страх и гняв. Където има такъв замък, енергията вече не тече; светлината и животът изчезват от нашия вътрешен свят. Ние излъчваме гъвкавост и пристрастие, а вътрешното ни развитие спира.

Ето един конкретен пример. Да предположим, че жена има определен страх от мъжете. Чрез него тя ще мисли, възприема и тълкува поведението на мъжете. И стига до заключението, че мъжете са ненадеждни, доминиращи, насилници и повърхностни. Този начин на мислене не само влияе върху отношенията й с мъжете, но и води до потискане на собствената й ян страна. Тя не признава положителните аспекти на мъжката енергия, като шофиране, отстояване на себе си и своите цели. Мисленето по този начин уврежда собствената й способност да се защитава и да си поставя граници. Нейните женски качества на съпричастност и чувствителност могат да станат „прекалено развити”, което може да я отслаби и изчерпи. В резултат на това тя ще приема света около нея като още по-мъжествен и враждебен. Нейните страхове ще започнат да доминират над нея все повече.

Така мисленето от страх води до отрицателна спирала, която се самоподдържа: започваме да мислим от страх, а след това това мислене води до явно дуалистично виждане за нещата. Създава се мироглед, "въздушен замък", който скрива първоначалния страх и прави трудни искреността и любовта. Мисленето от страх блокира естествения енергиен поток и потиска нещо в нас. В крайна сметка този дуалистичен светоглед се отразява обратно върху себе си, подсилва страха и се получава порочен кръг.

Мислене от позицията на любовта

Когато започнем да мислим от любов, ще осъзнаем вътрешното единство на всички неща. Когато гледаме на хора от различни култури с любов, например, вече не виждаме различията, а най-вече сходствата. Осъзнаваме, че тези хора също се стремят към щастливо семейство и хубава работа. Те също така искат най-доброто за децата си и хармонично съществуване с другите. Разликите са само външни.

Силните, откровени мнения често подчертават определена двойственост: това е добро, това не е така. Зад тези мнения се крие страх. Мненията, изразени от любов, са много по-меки и по-нюансирани. Те винаги показват разбиране на различното и подчертават вътрешното единство и връзката, която съществува. На най-дълбоко ниво Вселената е една; на най-дълбоко ниво човечеството е едно.

Вместо да изграждаме въздушни замъци за нашите страхове, можем да насочим вниманието си към страховете си. Можем да използваме нашето мислене, за да погледнем през зидарията, да разрушим стените и да се изправим пред страха. Страховете са като деца, които нямат любов. Тези деца не искат "замъци" за защита, копнеят за топлина, любов и признание. Те искат да се виждат и копнеят за светлина.

Любовта е силата, която свързва в единство.

Нашият вътрешен свят не е отделен от външния свят, всичко е част от едно и също единство. Мислейки с любов за другите, любовта тече към тях. Те са докоснати от нея и могат да ги повлияят и променят. Осъзнаването на вътрешното единство на всичко стои дълбоко във всяко живо същество. Чрез излъчване на любов, вие докосвате това познание и го активирате. Любовта разтваря дуалността, както във вашия вътрешен свят, така и във вашия външен свят.

Това е причината, поради която Христос казва: „Обичай враговете си”. Защото любовта превръща враговете ви в приятели. Това важи както за враговете извън нас, така и за враговете в нас: страх и гняв.

Научете се да мислите от позицията на любовта: практически съвети

Преминаването от мислене от страх към мислене от любов не е лесно, защото страхът винаги има склонност да насочи вниманието си навън: към обекта на нашия страх.

Нека кажем, че се страхуваме от паяк, след това съсредоточаваме цялото си внимание върху паяка, който е извън нас, а не върху самия страх. Вместо да се успокоим, ние съсредоточаваме мисленето си върху въпроса как можем да унищожим паяка, как можем да избегнем повече паяци и т.н.

Нещата стават още по-трудни, ако сме изградили цял въздушен замък около нашия страх, което го прави почти невъзможно да се почувства, защото се крие зад стените на мнения и идеи.

По-долу е предложен план за действие, който може да ви помогне.

1) Бъдете готови да се изправите честно срещу страховете си. Бъдете готови да приемете, че зад много от вашите мнения и идеи има страх и/или гняв. Това е много трудна стъпка. Задайте си следния въпрос: „Възможно ли е много от моите мнения, които години наред съм провъзгласявал с определена сигурност, да се основават на страх и гняв, а не на любов? Този въпрос е първата и най-голяма стъпка.

2) Ако сте готови да направите това, тогава намерете спокоен момент и насочете вниманието си навътре. Опитайте се да усетите страха си. Насочете вниманието си надолу към корема, където обикновено се крият негативните емоции, и кажете: „Излезте, не ви е позволено да сте тук. Нека любовта тече към тях и ги приветства.

3) Помислете за мнения и идеи, към които се придържате с известна ярост; те могат да бъдат за света, за хората около вас, за връзката ви - каквото и да е. Сега си представете, че друг човек ви проповядва същото мнение. И не обръщайте толкова внимание на това, което той казва, а на това, което той излъчва. Любов ли е или нещо друго? Дали енергията тече от сърцето му, или идва от някъде другаде? И ако това е нещо различно от любовта, какво е това?

Разгледайте това и разгледайте внимателно лицето, което сте избрали да изразява мнението си. Кой е той и защо избра този човек? Този избор също има смисъл. Можете, разбира се, да направите това упражнение и да изразите мнението си, както и да се наблюдавате от разстояние. Какво излъчваш?

Като редовно повтаряме горните стъпки, можем постепенно да разтваряме вътрешните блокажи, които нарушават естествения ритъм на живота ни, „въздушните замъци“. „Въздушният замък“ работи като язовир, който блокира естествения поток в реката на нашия живот. Ако елиминираме язовира, животът и светлината могат отново да преминат през нея.

Периодите на тъмнината са част от живота и потокът на живота ни води обратно към светлината сам по себе си. Но за да можем да вървим заедно с този поток, трябва да сме готови да се изправим пред тъмнината в себе си, честно и с любов. Това е силата на мисленето от позицията на любовта.

© Gerrit Gielen

Превод Таня Темелкова