Цялостност: едно и много

"Ако пространството и времето са илюзии, тогава ние все още сме там, където всичко е започнало, тогава никога не сме напускали небето."

Светът, откъдето сме произлезли, е свят на единство; това е светът на светлината и любовта: нашият истински дом. Но в света, в който сме родени, в този земен свят, всичко е разделено от пространство и време - двата големи разделители. Това е светът на дуалността, светът на раздялата, на борбата, на оцеляването на най-силния и на войните между хората и между човечеството и природата.

Накратко, това е свят на страх. Повечето от идеите на този свят се основават на страха. И тъй като растем със страхове и сред страхове, ние ги считаме за очевидни и затова изграждаме живота си върху тях. Страхът ни кара да изграждаме стени между нас и това, от което се страхуваме - резултатът е двойственост. Всяка стена, която изграждаме, е и стена вътре в нас; по този начин унищожаваме вътрешната си цялост.

Какви са източниците на тези страхове?

Теизмът е един от най-влиятелните. Теизмът е в основата си идеята, че сме отделени от Бога. Тази вселена е разделена на две части: Бог, добрата част и нас. Ние трябва да се подчиняваме на Неговите правила, да вярваме в Неговата свята книга, или Той няма да ни хареса. Разбира се, тъй като ние не винаги се подчиняваме на Неговите правила, ние трябва да сме лоши и следователно да отидем в ада. Резултатът е страх, вина, и вярата, че ние сме лоши. Всеки един момент, когато наистина живеем и се наслаждаваме на живота, ние се чувстваме виновни. Този начин на мислене е все още дълбоко вкоренен в много от нас.

Друг източник на страх е атеизмът, а той е свързан с науката. Учените ни казват, че Вселената съществува в пространство-времето. Те поставят пространство-времето извън вселената, което води до друга форма на разделение. „Аз съм разделен от пространството-време от всички останали. Животът ми е само кратка светлина в една вечна нощ. Всяко същество е самотно и трябва да се бори, за да оцелее. Така наречената вътрешна връзка между мен и другите хора - любов - е просто илюзия, създадена от биологични механизми. "

И двата източника на страх поставят нещо извън вселената, като по този начин и двата отричат единството на реалността. Психологическото въздействие върху нас е, че ние вярваме в страха, вместо в любовта, в раздялата вместо в единството, в материята, вместо в ума, и така губим нашата цялост. Ние вярваме, че светът около нас е от значение и затова се научаваме да пренебрегваме вътрешния си свят.

Ние забравяме, че цялата вселена е вътре в нас, така че ние ставаме безкрайно малки. И колкото по-малки се правим, толкова по-нещастни, толкова по-страхливи и самотни. Теизмът не помага; той учи, че дори да има Бог, ние сме отделени от Него. Ние трябва да се подчиняваме на Неговите правила, да забравяме себе си и да се боим от Него.

Опитваме се да преодолеем страховете си, като се опитваме да бъдем добри и да се адаптираме към енергиите на този свят. Но можем да направим това само като се разделим. Започваме да етикетираме някои части от себе си като лоши и така потискаме тези части; които, разбира се, са частите, които са нашите най-съкровени части. По този начин ние построяваме стените и границите около нас.

Какво можем да направим? Как да си направим своя свят отново цялостен? Първо трябва да разберем какво е единството.

Единство и цялостност

За много хора Единството е абстрактна нереална концепция; нещо, в което всички накрая изчезваме. Те вярват, че идваме от единството и в крайна сметка ние изчезваме в него както капката се губи в океана.

Често фразата "всичко е едно" се тълкува като "всичко е едно и също" - няма място за индивидуалност. Всъщност, много духовни убеждения си приличат с атеизма. Това понятие за единство пренебрегва факта, че ако вселената е една, тогава всичко в нея вече е част от това единство, а разделянето е умствена концепция, основана на страха: ние сме разделени, защото вярваме, че сме разделени.

Но как е възможно това? Как всичко може да бъде едно и все пак напълно различно? Как мога да бъда едно с вселената и все пак да съм индивид?

От чисто рационална гледна точка тази концепция е трудна за разбиране, защото нашата представа за рационалност се основава на пространството-време, а в пространството-време това не е възможно. С пространството-време може да има само едно нещо на едно място в определено време.

Но нашето понятие за пространство-време се основава на изучаването на външния свят и почти всичко, което научаваме в училище, е за външния свят. Да живеем в нашия вътрешен свят не се счита за добра проява. Но когато чувстваме вътрешна връзка с друг човек, това е нещо от вътрешния свят. Можем да почувстваме дълбока вътрешна връзка с човек или с природата въпреки че сме физически разделени. Единството е нещо от вътрешния свят. Но тъй като пренебрегваме този вътрешен свят и вярваме - както повечето хора правят - че Вселената съществува в пространството-време, единството изглежда невъзможно.

Ще се опитам да обясня идеята за единство с два примера. Интересно е да се види, че тези примери, които противоречат на нашите традиционни представи за рационалност, всъщност са много очевидни.

Първо, помислете за човешкото тяло. Човешкото тяло е едно, но всеки орган в него е различен. Ако всички органи биха били еднакви, няма да има тяло, просто ще имате набор от органи; цялостността на тялото ще изчезне. Но това, разбира се, повдига се въпроса: защо смятаме човешкото тяло за цяло?

Представете си, че говорите с приятел. Може би сте наясно с ръцете, очите, косата и т.н. - всички различни части. Но в същото време ги считате за едно. Чувствате, че зад това тяло има едно съзнание, има един човек. И във всеки аспект на тялото ние усещаме тази енергия на единството, енергията на този човек. Но това е възможно само защото всички органи в тялото са различни. Органите на тялото съществуват в пространството-време. И все пак има нещо - източник на енергия извън пространството-време - който обхваща и прониква във всички органи и прави тялото едно цяло. И когато наистина общувате с друг човек, вие преживявате всичко това. Ако някога сте видели мъртво тяло, знаете, че нещо е „изчезнало“.

Този източник на енергия е нещо, което чувстваме на вътрешно ниво - нивото на сърцето. Това е виждането със сърцето, което обединява цялата информация, която получаваме от нашите пет физически сетива в едно преживяване: приятел.

Друг пример. Вие се разхождате в красива местност. В далечината виждате планини, гори и водопад. В близост се намира река и поляна, изпълнена с много различни цветя. Има животни и в небето виждате облаци и ято птици.

И все пак вътре във вас всички тези неща се събират в едно красива картина. Съществуването на този образ във вас е чудо, то противоречи на законите на пространството и времето, където всичко е разделено и "единството" на нещо, като например на тази картина, не е възможно. Вътре в компютъра, изображението е само серия от битове (единици и нули); това никога не е нещо цялостно. Компютърът не може да вижда със сърцето и следователно не може да комбинира всички тези информационни битове - всички тези единички и нули - в едно преживяване.

Ние не можем да обясним чудото на единството, чудото на сърцето с разумни термини; следователно никога не можем да го програмираме в компютър. В компютъра изображението винаги е серия от единици и нули. Никога не е нито нещо цялостно, нито пък красив пейзаж. Само когато тези единици и нули се проектират върху екрана на нашия ум, ние можем да ги трансформираме в един образ.

Рационалността е пространствено-времеви феномен, компютърната програма е пространствено-времево явление. Но нашето съзнание, в което се появява чудото на образа като красиво цяло, е извън това пространство-време; сърцето ни, източникът на любовта, се намира извън пространството-време.

Но какво прави това изображение толкова красиво? Какво е красотата? Първо, защото всичко е различно; например, всяко дърво е различно. Ако бяха еднакви, образът щеше да загуби част от красотата си. А дърветата са напълно различни от планините, облаците и животните - от всичко друго, което виждате. Фактът, че всичко е различно, създава красотата на цялото. Красотата е там, където се срещат индивидуалното с цялото.

Сега си представете следното: виждате птица да лети над вас и за известно време вие ставате птица. Усещате какво е да си птица, да летите във въздуха. И заради това вие оценявате птицата повече и чувствате връзката си с нея. Това единение увеличава възприемането на красотата на птицата. След това може да си представите, че ставате планина и усещате нейната сила, нейната възраст, нейната история. Това е много различен опит от този с  птицата. И докато продължавате да правите това, след всяко преживяване, вашето разбиране за пейзажа около вас се задълбочава; то става по-красиво и по-голямо. Вие получавате по-дълбоко разбиране на връзката между всички неща.

Втората причина е: има вътрешна връзка, вътрешна хармония, между всички неща, които виждаме, и тази връзка  се изразява като външна красота. Когато вътрешната хармония е нарушена, външната красота изчезва.

Има и още един аспект. Колкото повече осъзнавате вътрешния живот на всяко същество, толкова повече израствате като човек; всеки личен опит ви обогатява. Можете да си представите, че в определен момент вие ставате пейзажа. Когато осъзнавате вътрешния живот на всичко в този пейзаж, той се превръща в живо същество. Един  обект изразява един вътрешен живот, едно същество. Вие сте осъществили контакт на ново вътрешно ниво. Това не е загуба на себе си, това е разширяване на себе си. Вие осъзнавате себе си като човешко същество, същество, което черпи сила от красотата на природата. Но вие също се и разширявате, защото вие сте и птицата, и дървото, планината и водопадът. Вие сте на най-дълбоко ниво, съзнанието отвъд самия пейзаж.

Какво можем да научим от тези два примера.

На първо място, това единство е мистерия, която бе можем да обясним с рационални термини. И все пак можем да го преживеем, което всъщност  правим през цялото време. Колкото повече сме в контакт със собственото си сърце, толкова по-дълбоко усещаме тази мистерия. Нашето сърце е сетивото, което ни дава възможност да почувстваме единството.

Нашето тяло е цялостно, защото всички органи са различни; пейзажът е красив, защото всичко в него изразява собствената си вътрешна същност. И все пак отвъд нея стои една и съща енергия. Ние имаме нужда  от сърцето си, за да усетим тази енергия. Нуждаем се от сърцето си, за да усетим, че обектът пред нас е приятел и да усетим вътрешната си връзка с този приятел. Нуждаем се от сърцето си, за да възприемаме красотата на пейзажа и да се чувстваме едно с него.

Точно както тялото ни е цялостно, така и вселената е едно цяло. Как е възможно това? Защото вселената не съществува във  време-пространството, въпреки че време-пространството е част от Вселената. Какво означава това? Това означава, че множеството е част от цялото. Това е тайната на целостта: множеството е част от цялото, защото време-пространството е част от цялото.

Ние не сме отделени от Бога, защото време-пространството, заедно с всичко в него, е част от Бога.

Това е целостта. Множеството, всички индивидуални неща, не изчезват в единството, те са част от него. И колкото повече изразяват своята индивидуалност, толкова по-красиво става това единство. Цъфналото цвете прави целия пейзаж по-красив. И колкото по-красив е пейзажът, толкова повече се изявява единството в него.

Колкото повече изразявате собствената си вътрешна красота, колкото повече се чувствате цялостен, толкова по-силна е връзката ви с цялото.

Нека ви напомня тези думи на Уйлям Блейк:

Да видиш света в зрънцето пясък.

И Рая в дивото цвете.

Задръжте безкрайността в дланта си.

И Вечността на един час.

Цялото и множеството са едно; цялото присъства дълбоко във вас. И изразяването на вашия вътрешен живот подсилва красотата му – това е, което аз наричам цялостност. Това е голямата загадка на Вселената; мистерията, която усещаме, когато погледнем към красив пейзаж; мистерията, която преживяваме, когато говорим с приятел

Да станеш цялостен

Сега, когато имаме представа за това какво означава цялото, можем да си зададем въпроса: „Какво мога да направя, за да стана цялостен?” Тайната на това преживяване е, че се научаваме да „виждаме” със сърцето си. Но как да преодолеем всички тези представи, основани на страха, които ни пречат да бъдем цялостни? Нека разгледаме тези представи. Те създават вътрешни разделения и ни отдалечават от нашата божествена реалност. Те ни карат да вярваме, че сме почти безкрайно малка частица в този безкрайно тъмен океан на време-пространство; представи, които ни разделят от цялото представи, които блокират нашата способност да виждаме със сърцето.

Вземете следните твърдения: Аз съм Герит Гелен, мъж, рождената ми дата е 26 май 1956 г. и съм с холандско гражданство. Когато казвам това, никой не ме нарича лъжец. В този свят тези "факти" са много важни; те са в паспорта ми. Промяната на информацията в паспорта ми дори би се считала за престъпно деяние. И все пак от духовна гледна точка всички тези твърдения са неверни. Зад всяко твърдение стои енергията на силна мисъл, която ме откъсва от моята божествена реалност и предизвиква в  мен страх и разделение. Нашата вяра в тези мисли създава  затворите, в които живеем. Те са слепотата за най-важното сетиво, което имаме: сърцето ни.

Нека разгледаме тези представи и въздействието, което те оказват върху нас, и как можем да ги преодолеем.

Име

Представете си за момент следния сценарий: Отивате на бал с маски, облечен, да речем, като просяк. Но в някакъв момент вие и всички останали забравяте, че сте на маскарад, така че всъщност започвате да вярвате, че сте просяк. Всички наоколо се отнасят към вас, сякаш наистина сте просяк, така че забравяте кой всъщност сте.

Това действително наистина се е случило с вас. Името, което имате в този свят, не е истинското ви име. Това е името на костюма, който носите, вашата земна личност, нещо като енергийно наметало. Каня ви да направите следната медитация:

Кажете името си и си представете, че това е името на една енергийна  мантия, която носите. Почувствайте тази мантия около себе си и след това осъзнайте, че това е само едно наметало, с което сте наметнати. Сега свалете това наметало. Насочете вниманието си към него и кажете, че това е моята земна личност и казвате името, което принадлежи на нея. Осъзнайте, че това не е истинското ви име. Почувствайте истинското си същество, създадено от вечна светлина и любов без граници. И тогава усетете и истинското си име, име, което не ви ограничава, а ви освобождава. Вашето земно име и личността, която върви с нея, са само временен костюм, който носите.

Сега си представете, че не сте доволни от костюма и искате някакъв по-различен: костюм на цар вместо на просяк. Погледнете отново енергийната мантия, която носите. Сега погледнете със сърцето си, почувствайте любов към наметалото си: вашата земна личност. Вижте как любовта от сърцето ви променя това наметало и му придава съвсем нов облик. Представете си как ще се промени животът ви, ако винаги сте присъствали в светлината и любовта на сърцето си.

Възраст

Обикновено, когато сме млади, всяка година празнуваме рождения си ден и това е много важно за нас. Бавно попиваме понятията за време  и стареене, тъй като те съществуват в този свят: децата са млади, растат и след това остаряват. Аз не се вписвах в този сценарий. Като дете често се чувствах стар, много стар вътре, но не по лош начин. Чувството да бъда много стар ми се отразяваше добре, въпреки че ме правеше различен. Това ми даде някакъв вътрешен авторитет пред учителите ми.

Всъщност, много хора имат усещането, че тяхното вътрешно чувство за възраст съвсем не съответства на тяхната биологична възраст. Например някой може да е на седемдесет години, но въпреки това се да чувства на двайсет и пет. Като заявяваме, че имаме същата възраст като нашето тяло –  вярването, което ни налага светът, в който живеем – потвърждаваме една фалшива представа, че ние сме тялото. Все едно да вярваме, че къщата, в която живеем, е цялата вселена. Не, не е.

Как можете да преодолеете тази представа, че имате определена възраст? Първо, като съсредоточите вниманието си върху настоящия момент. Тогава кажете на себе си: „От всички моменти във вселената, моето безкрайно Аз е решило да преживее този момент чрез тялото, което имам сега.” След това медитирайте върху смисъла на този момент точно сега. Какво ви казва животът, на какво се опитва да ви научи?

След това си представете, че се намирате сред голямо поле. Огледайте се около себе си и поставете важните моменти от миналото си някъде в това поле – пейзажна памет. Много близо до вас може да поставите спомен за определено събитие в детството; маловажно събитие от вчера –  далеч. Освободете се от  линейната перспектива на времето.

Националност

В този свят нашата националност е много важна –  аз съм  холандец. Но когато погледнем Земята от космоса, не виждаме страни. Границите съществуват само в умовете на хората; в действителност граници  не съществуват.

Какво точно е нация? Група хора, които вярват, че притежават земята, на която живеят, и че те някак си са по-различни от хората извън границите на тяхната страна. Това, разбира се, създава дисхармония: дисхармония между хората и Земята и дисхармония между нас и другите. Без нации нямаше да има война. А фактът, че ние смятаме, че земята, на която живеем е  наша собственост, е причината да я експлоатираме.

Какво причинява в нас  тази вяра?

Вие сте родени с вътрешното знание, че човечеството е едно, и че Земята е живо същество, а не притежание на някого. Концепцията за националност нарушава тази вътрешна истина и създава дълбока вътрешна дисхармония.

Представете си, че сте израснали в свят без граници, свят, в който човечеството е уважавало Земята, считайки  я за живо съзнателно същество – Гея – и е живяло в хармония с нея. Почувствайте разликата; почувствайте колко по-малко страх ще има вътре във вас.

Границите ни дават идеята, че може да имаме врагове отвъд тях. Представата, че Земята е мъртво нещо, което притежаваме, ни отдалечава от любовта, топлината и мъдростта. Идеята за нация и за това, че принадлежите на нещо, създава вътрешна рана във вас.

Медитация:

Времето не съществува, затова си позволете да се върнете в детството си и да бъдете там. Представете си, че сте отново дете, вие сте с баща си, който ви казва, че няма граници, че човечеството е едно, а дълбоко вътре всички сме еднакви. Той ви показва земното кълбо и наистина не виждате никакви граници.

После си представете, че сте с майка си. Тя ви разказва за майката Земя - Гея. Тя ви учи как можете да общувате с Гея и че любовта и мъдростта на Гея винаги са достъпни за вас. Че тя винаги ще бъде там, за да ви помогне да намерите своето място на Земята.

Представете си Земята, както се вижда от Космоса. Погледнете това изображение със сърцето си. Почувствайте как това разкрива реалност, много различна от всичко, което сте научили.

Пол

Точно както тялото ни има лява и дясна страна, душата ни има мъжка и женска страна. Всъщност, в този земен свят се раждаме или момиче, или момче. И когато се раждаме в тялото на едно момиче, обикновено научаваме, че е добре да се държим като момиче, а лошо, ако го правим по  момчешки. А за едно момче, че е лошо и неестествено да бъдеш момиче. Така се научаваме да потискаме себе си. Резултатът е, че ние винаги се чувстваме самотни и прекарваме голяма част от живота си в търсене на идеален партньор, който отново да ни направи цялостни. И, разбира се, този партньор не може да бъде намерен във външния свят.

Какво е решението? Можем да си представим, че когато нашата душа се въплъти в тяло, се случва следното. Душата е една, но когато се въплъщава, тя се разделя и става близнаци: малко момче и малко момиченце. Те се обичат много и винаги искат да останат заедно, историята им обаче е тъжна.

Целият външен свят се обръща само към единия член от вътрешните близнаци. Той казва: "Ти си единственият; ти си единственият, който има значение. Ако има някой друг вътре в теб, това е лошо – отхвърли го." И в определен момент от детството ти започваш да вярваш на тези гласове. Защо да не ти казват истината? За децата е естествено да вярват на възрастните. Тогава се случва немислимото: близнаците се разделят и единият от тях се губи и бива забравен.

Така че, медитирайте. Насочете вниманието си в корема и усетете вътрешното си дете там. Ако сте жена виждате едно малко момиченце като вътрешно дете. Когато сте мъж, тогава е, разбира се, е обратното.

Вероятно вече сте свършили много вътрешна работа в детството си, така че е лесно за вас. Погледнете това дете и след това приемете истината: това дете е единият член от близнаците. Отделете малко време, за да позволите на тази истина да потъне дълбоко във вас. Почувствайте: не е естествено това дете да бъде само. Някъде дълбоко вътре във вас е другата половина, навярно заключена в черна кутия дълбоко вътре във вас, но все още е там. След това хванете вътрешното си дете за ръката и му кажете, че сега ще намерите близнака му. Вътрешното ви дете, след като чуе, че има близнак, само ще ви покаже пътя. Когато двамата близнаци се съберат отново, нека прекарат известно време да играят заедно. Колкото повече ги оставяте свободно да играят заедно, толкова по-скоро ще започнете да се чувствате отново цялостен.

Финал: Любов

Разбира се, ключът към постигане на цялостност е да се гледа със сърцето. Виждането със сърцето ни дава възможност да прозрем единството зад мнозинството. Да видим приятел във всички органи, които образуват човешкото тяло; да видим красотата на Бог в пейзажа. Когато правим това, веднага чувстваме любов и преживяваме красотата.

Обаче ние сме прегърнали всякакви представи, базирани на страх, които ни правят слепи за този красив вътрешен смисъл. Резултатът е, че вече не сме в състояние да възприемаме света и себе си като едно; виждаме наоколо  врагове вместо приятели.

Като гледаме света само с нашите пет физически сетива, получаваме много фрагментарен, небалансиран поглед върху живота. Можем да възстановим баланса, само ако премахнем превръзката и отново върнем на сърцето си неговото законно място, като смисъл, който ни позволява да възприемаме единството във всичко.

Със сигурност знам, че самият аз трябва да извървя дълъг път, преди да върна сърцето си на мястото, което заслужава. Надявам се обаче, че медитациите в тази статия могат да ви помогнат малко в процеса на премахване на слепотата за най-красивия орган, който имаме: нашето сърце. Той е короната на всичките ни сетива.

Нека всички отново да станем цялостни, за да излъчваме вътрешната си светлина.

© Gerrit Gielen

Превод Таня Темелкова