Самота

Самотата е един от основните проблеми на нашето време. Много хора се чувстват самотни, неразбрани и непризнати от другите. И това са не само останалите сами възрастни хора, а дори и такива, които имат семейство и успешна кариера често се чувстват самотни. Въпреки цялата дейност, която се развива наоколо, в нас остава нещо неосъзнато, което е дистанцирано от света и хората.

Вътрешни причини за самотата

Като човешко същество имате два основни аспекта: мъжки и женски. Мъжкият аспект (вътрешният човек) се грижи за чувството да бъдеш "аз", това е сила, която те  отличава, виждаш се толкова различен от останалите. В женския аспект (вътрешната жена) се намира способността за свързване. Независимо дали сте роден като мъж или като жена, като човешко същество си цялостен. На това обаче никой не ни е учил, а още от детството научаваме, че сме или момче или момиче. Това е начинът, по който сме отгледани и от него следва, че трябва да се държим по съответния начин. Така се отчуждаваме от част от себе си чрез идентифициране или с мъжкия или с женския аспект.

Ако се идентифицирате с мъжкия аспект, се чувствате самотни, защото частта във вас, която може да се свързва, т.е. женският аспект, не е разпозната. Ако се идентифицирате с женския аспект, тогава се свързвате твърде силно и здраво с другите и може да се изгубите в отношенията, да страдате повече заради тях. Тогава възниква усещането за самота, защото вече не сте наясно със собствения си "Аз". Вие губите усещането си за това кой сте като индивид.

Самотата е преди всичко вътрешен проблем: ние не успяваме да усетим част от себе си. Можем да не чувстваме достатъчно своя "Аз" и това е проблем, който често се среща при жените, или може да не усетим частта, която е в състояние да се свърже с другите - проблем, който по-често се среща при мъжете. Ето защо често виждате хора, които се чувстват самотни, когато не са във връзка с другия пол. Те нямат достатъчен контакт с вътрешната си жена - аспектът, който се грижи за добрите отношения със своите близки - затова в действителност не могат да имат истинска връзка. Жените често се чувстват самотни във връзката си, защото не се чувстват разбрани и признати от партньора си. Нещо липсва, защото, когато една жена не усети собствения си вътрешен мъж, тя не вижда себе си напълно. В способността си да се слее с мъжа, тя губи нещо - себе си. Така виждаме картина на жена, която изглежда съвсем добре настроена към съпруга си, но която все още се чувства нещастна. И тъй като тя не се свързва със собствената си мъжка енергия, не може да намери решение на своята дилема. Така че тя ще се оплаква и ще очаква съпругът й да реши проблема й. Но това не е по неговите сили и той започва да се затваря все повече и повече за своята мърмореща и нещастна съпруга. Това създава низходяща спирала в отношенията им.

Самотата като мироглед

Самотата ни дава усещане за живот в свят без истински приятели, без хора, които ни разбират; свят, в който сме сами. Опасното е, че виждаме това като даденост, като факт за начина, по който е устроен светът. В литературата и философията откриваме всякакви привидно „дълбоки“ изявления, които потвърждават това. Някои от по-известните са: „Адът – това е другият“ и „Ние живеем както мечтаем: сами“.

Когато приемем тези изявления, ще намерим потвърждение за тях в основните философии, ще започнем да виждаме вече чувството ни за самота като неизбежна истина. Самотата се превръща в светоглед, вяра. Започваме вече да не вярваме в любящия бог или във вътрешната връзка с нашите ближни. Ние сме сами във вселената.

Хората, които не възприемат своята вътрешна жена, възприемат мироглед, в който жената - любящата енергия на връзката - не съществува. Всеки, който се осмелява да отхвърли този циничен образ, смятат за наивен. Истината е, че ще дойде ден, когато тези, които са толкова "заблудени", ще разберат. Голямата привлекателност на този вид песимизъм е, че изглежда проницателен и мъдър. Ние вярваме, че мъжете и жените са съвсем различни и никога няма да се разберат взаимно; че всяка връзка всъщност е безнадежден проект: мъжете са от Марс, а жените са от Венера. В действителност обаче и двамата идват от Слънцето.

Как ни се отразява такъв мироглед? Като всеки строг мироглед, и този отрича живата реалност; спира потока на живота. Съзнанието винаги се стреми към растеж; естественият поток на живота винаги търси решения. Духът се опитва да се излекува, така както и тялото. Този естествен процес на изцеление се блокира, когато приемем за абсолютна истина тези негативни вярвания, които виждат неизбежна човешката самота. Ние се затваряме в саморъчно изграден затвор, в който решетките са изградени от нашите убеждения. Тези вярвания се разглеждат като абсолютни истини и правят невъзможно каквото и да е щастие или личностно израстване. И, разбира се, ще се почувстваме още по-нещастни от всякога и това нещастие отново ще потвърди нашия "дълбок" светоглед - а именно, че Вселената е безкрайно празно, тъмно и студено място, без всякаква надежда.

Крайният резултат е депресия. Разбира се, за депресията има и други причини, но общата причина е комбинацията от това, че не виждаме някаква част от себе си и че изграждаме стена от негативни мисли около тази част. Това е вяра, че частта, която търсим, не съществува.

Вътрешно изцеление

Ако искаме да видим края на тази дилема, трябва да навлезем навътре и да си зададем въпроса: „Каква част от мен потискам и отказвам да призная?“ Можете да изследвате този въпрос, например, по следния начин. Представете си, че сте човек, който пропуска възможността да има жена, партньор в живота. Да фантазираш за жена вероятно не е толкова трудно; може би вече го правите доста често. И да, това е само фантазия; това е твоята фантазия. А това означава, че в теб има и жена; жената, за която фантазирате, е във вас. Ако тази женска сила не пребивава във вас, никога няма да можете да фантазирате за нея. Никога не бихте могли да фантазирате за тази красива, чувствителна, съпричастна жена, която винаги казва такива разумни, мъдри неща; която напълно ви разбира и която винаги е толкова любяща. Какво ти казва тя? Чуйте я за миг.

Представяйте си я тази жена постоянно, дори когато сте на работа, когато говорите с други хора или когато сте с приятели. Как виждате тази жена? Позволявате ли й да бъде там? Какво я прави щастлива? Опитайте се да усетите какво чувства тя. Постепенно ще забележите, че чувствата на тази жена са вашите чувства, така че оставете ги да бъдат. Ще се почувствате по-пълни и много по-богати. Усещането за самота няма да бъде толкова силно.

Ще започнете да излъчвате това увеличаващо се богатство. Ще бъдете по-привлекателни за другите, а жените ще се чувстват по-ценени и разбрани от вас. А вие като човек вече няма да виждате жените като странни същества от друга планета, а като хора като вас със същите страхове и същата несигурност. Мъжете, които нямат добра връзка с вътрешната си жена, често нямат представа колко крехки и чувствителни са всъщност жените. Сигурен признак за лоша връзка с вътрешната ви жена е, че имате трудности да виждате жените като хора - хора със своите страхове, притеснения, желания и мечти. Огромното неравенство между мъжете и жените, което все още съществува на много места по света, е просто резултат от факта, че мъжете не могат да гледат на жената като на човешко същество. Осъзнаването на вътрешната жена постепенно води до различно възприемане на света около вас: вече разпознавате и усещате вътрешното единство на всичко.

Разбира се, можете да направите същото упражнение, ако сте жена. Представете си вашия вътрешен мъж. Направете го смел, силен рицар с поетично и чувствено сърце. Мъж, който, за разлика от много други около вас, е добре свързан с вътрешната си жена: неговите чувства. Веднага ще разберете, че можете да фантазирате за идеалния мъж, защото този мъж е вътре във вас, и е част от вашата душевна енергия. Това е частта, която не ви е позволявана, защото сте дошла да вярвате, че сте момиче и не е добре за момиче да действа по мъжки. Може би сте повярвали в живота си, че хората са лоши, насилници и агресивни, и че всичко, което е мъжествено във вас, трябва да бъде потискано. Смята се, че е лошо да казвате „не“, да поставяте граници, да се издигате и че е добре винаги да давате, да бъдете податливи, да казвате "да" на другите. И ако се изправите и покажете своята мъжка страна, след това винаги се чувствате виновни, сякаш сте се поддали на нещо, което не е редно.

Тайната на женската енергия е да може наистина да каже "да" на другия човек с любов. Тайната на мъжката енергия е, с любов да може да каже "да" на себе си.

За момент почувствай рицаря в себе си. Той е силен, може да поставя граници, да се изправи срещу себе си и да каже "не", когато е необходимо. Как всъщност тя да го направи? Каква е тайната? Жените често мислят, че за такава силна позиция е необходима сила, но въпросът не е в това. Тези качества са естествена последица от способността да казвате "да" на себе си по любящ начин. В момента, в който всъщност казвате "да" на себе си, вие създавате граници по естествен и очевиден начин. Тогава няма сила, която да каже "не".

Използвайте женската си способност да се свързвате с рицаря и да го изживеете напълно в себе си. След това почти веднага много естествено ще откриете в себе си самолюбие и самоуважение.

И от това самолюбие възниква желанието да се проявяваш, да действаш. Става лесно и естествено да можеш да кажеш "не" на неща, които не ти харесват.

Защо, като жена, често толкова лесно се нараняваш от нещо, което казва друг? Обикновено става дума за някакъв глупав коментар, който е безобиден. Отговорът е липсата на любов към себе си. Тази липса на любов към себе си води до постоянно вътрешно съмнение, чрез което ние се разбалансираме и от най-малката забележка. Свържете се с вашия вътрешен мъж - вашата любов към себе си - и ще се окаже, че е трудно да ви извадят от равновесие. Глупавите коментари на другите няма да означават нищо пред непрекъснатия вътрешен поток на любов, който ви носи добра връзка с мъжката енергия. Ще бъде даденост поставянето на ограничения, като казвате "не", когато това се поражда от уважение и любов към себе си.

Поставете под съмнение вярванията си

Когато се чувстваме самотни, искаме да бъдем с други хора. Ако обаче искаме да създадем връзка, първо трябва да се научим да се виждаме като човешки същества. И точно както човек има дясна и лява страна, така отвътре има мъжка и женска страна. Само когато позволим съществуването и на двете страни, ще сложим край на самотата.

Как да направим това? Започваме със съмненията, които имаме. Докато се придържаме към вярвания, които правят щастието и пълнотата невъзможни, ще останем нещастни. Само когато поискаме да поставим под съмнение вярванията, които ни правят нещастни, ще се отвори път към промяна.

Можете да направите проста визуализация. Представете си, че над главата ви блести красива звезда - източник на безкрайна и безусловна любов. Тази звезда е вашата душа: вечната и неизменна ваша част. Светлината на тази звезда се спуска във вас и се разделя. Част от тази светлина става жена и тя казва: "Обичам живота около мен: всички хора, животни, растения и самата Земя". Друга част от светлината става мъж и той казва: "Обичам себе си и любовта, която чувствам към себе си, ми дава сила и самоуважение, дава ми желание за приключения и наслада от живота". Кажете си на глас тези изявления.

Представете си, че мъжът и жената пътуват заедно. Мъжът търси нови приключения, нови области за изследване. Навсякъде те срещат нови хора и всякакви други същества, понякога чудотворни форми на живот, така че любовта на жената може да тече безкрайно. Заедно те преживяват живота. Правите стъпка откъм мъжката страна, от любовта към себе си, където си позволявате каквото и да било: нови преживявания, приключения и срещи. След това правите друга стъпка откъм женската страна, където любовта ви започва да тече в новата среда и във всичко, което е там: други хора, неизвестни земи, цял един нов свят.

Когато правите това упражнение, без съмнение ще почувствате някакъв вид съпротива. Това са старите ви убеждения, затова отново погледнете тези вярвания. Толкова ли сте сигурни в тях? Колко обективни са те в действителност? Как могат тези вярвания да ви служат, след като ви правят толкова нещастни? Ако разгледате внимателно тези убеждения, ще откриете, че зад тях се крие едно и също: отричане на любовта. Ние сме прегърнали разни идеи от нашата култура - че любовта е илюзия, самозаблуда, основана на егоистични, биологически инстинкти. Например, че обичате децата си и партньора си само защото гените ви искат да се възпроизвеждат.

Но, ние не знаем как се сглобява един атом; не знаем как работи Вселената; не знаем как са съставени човешките същества. Ако, както някои учени вярват, всичко е подлежащо на набор от математически формули - теорията на всичко - тогава във вселената няма място за любов, за индивидуалност, за вътрешен опит. Няма място за човека като съзнателно живо същество. Според такъв мироглед човешките същества са само безчувствени роботи.

Психически здравите хора имат съмнения. Да се съмняваме, е човешко, но изглежда, че хората често имат съмнения, в които няма никаква логика. Представете си следното: някой, който е много беден и живее в коптор. Има много грижи и няма дори пари за храна. Но в коптора има стар сандък, принадлежащ на далечен роднина. Носи се легенда, че този далечен роднина е намерил злато и го е заключил в сандъка. Може да е истина, може и да не е. Къде е тук логиката? 1) Историята може да е вярна, така че има смисъл да погледне в сандъка и да приключи с всичките си притеснения. Или 2) Историята може да не е вярна, така че няма смисъл да гледа в сандъка с твърдото убеждение, че проблемите му няма да имат край.

Разбира се, логичен е първия подход. Когато се съмнявате, рационално е да дадете шанс и на другата страна. На практика обаче много хора не постъпват така. Те действат нелогично в съмненията си, като не дават шанс на положителното: те не поглеждат в сандъка. Изцелението започва със съмнение, но също така се съмняваме, че може да сме далеч от действителното изцеление. Така че дайте си шанс като логическо следствие на това съмнение: погледнете в сандъка. Добре е да се съмнявате, но дайте шанс на положителното, дайте шанс на любовта, дайте си шанс.

©Gerrit Gielen

Превод Таня Темелкова

Редакция Петя Стоянова