Работа с паралелните животи

 

Когато вие правите важен избор в живота си, вие фактически избирате между два различни възможни варианта на бъдещето. Когато направите избора си, единият от възможните варианти отпада. Не е ли така? Или алтернативното бъдеще също съществува в паралелния свят, и, възможно е, да се преживява и изживява от друга ваша част? Съгласно физическата терория за „множествените светове“, във всеки момент на избор става разделение на вселената, т.е. различните възможности съществуват в паралелни светове. Какъв е смисълът и значението на паралелните светове от духовна гледна точка и как можем да го изпитаме в ежедневния си живот? – Ето на какво е посветена тази статия.

Въведение

Теорията за „Интерпретация на множествените светове в квантовата механика“ е формулирана през 1950 година от Хю Еверет. Според нея в момента на избор Вселената се разцепва и двете възможности остават да съществуват в паралелни светове. Съгласно тази теория Вселената се състои от безкрайно множество светове. Нашият космос е само един от тези светове. От момента на представянето й, популярността на тази теория постоянно нараства. А чрез книги и филми тя стана известна и на широката аудитория.

Макар тази теория от духовна гледна точка да има много интересни последствия, все пак това е научна теория. Тя не касае вътрешния смисъл и значението на съществуването на паралелни светове. Науката не смята, че отразяването на значението и приложението на идеята за паралелните животи в нашето ежедневие, влиза в нейния обхват на действие.

Какво означава тази теория за нашето разбиране на Душата? Какво означават паралелните животи за развитието на нашето съзнание? Защо Душата избира да изпита един живот по различни начини?

Паралелните животи не съществуват независимо един от друг, а, както и всичко във Вселената, са вътрешно взаимосвързани. И всеки от тях ви принадлежи. И служат на една цел: те разширяват полето на вашата опитност, способствайки израстването на съзнанието.

Временните линии

Душата изпитва физическия свят чрез нас. В качеството си на хора ние пътуваме през времето по един от възможните пътища. В този смисъл по-правилно е да кажем по една от „времевите линии“ и нашият текущ живот е една такава времева линия. В момента на важен избор в нашия живот става разделение на времевите линии. Има времева линия, по която вие изпитвате възможността „А“ и има времева линия, по която изпитвате възможността „Б“. Като хора ние не осъзнаваме втората времева линия, която не преживяваме, но нашата Душа я осъзнава и изпитва. За нея тази втора времева линия е също така реална както и първата.

Не всички времеви линии, раждащи се от нашите избори в течение на живота са еднакво важни за Душата. Някои са по-определящи от други. Ние можем да сравним това с различните дни на живота си. Някои от тях: денят на нашето бракосъчетание, рожденните дни на децата ни, са много значими за нас и ние винаги ги помним. Много други дни преминават рутинно и се забравят. Естествено, и тези рутинни дни имат своя функция в цялото, по време на тези дни става тихо израстване и интеграция, които водят към важни, особени моменти. Същият принцип е приложим и за времевите линии.

Времевите линии се разцепват в момента на избора и се съпровождат от силни емоции. Представете си, че след силна вътрешна борба сте решили да напуснете работа и да се посветите на страстта на живота си – да станете художник. Съществува и времевата линия, при която вие оставате на работа в офиса. Животът на художника е много емоционален исе съпровожда от страх и неувереност. Но от друга страна в него има вдъхновение и дълбоко удовлетворение. Времевата линия, при която работите в офиса не носи толкова риск, не е толкова емоционална, но също носи ценен опит на Душата. Може да се сравни с по-малко богатите на събития дни от живота ви, докато животът на артиста е със запомнящи се, ярки и емоционални дни.

Земята като многоизмерен дом

От гледна точка на душата Земята не е „вещ“, не е сгъстена материя, а многослойна област на опита, поле на безкрайните възможности, в които човешкият ума може да се самоизследва. Душата е любопитна и иска да обогати опита си чрез множеството времеви линии. Би било жалко да се използва такава великолепна земна личност  с целия й потенциал, т.е. вас само за една възможност. Това би било голяма загуба на потенциал. Земната реалност, самата Земя, е била създадена за да ни позволи да изследваме всички тези възможности, доколкото пак ще повторя, Земята не е „вещ“. На ниво Душа всички възможни времеви линии се преживяват едновременно. Земята е едно огромно пространство за опит, на което съществува цялата съвкупност от тези времеви линии.

За да разберем това, трябва да осъзнаем, че дори от гледна точка на науката умът, или духът, е много по-фундаментален от материята. Квантовата механика ни учи, че материята в действителност не е „материал“. От духовна гледна точка материята е създадена за да може човешкият ум/дух да изследва всички свои безкрайни страни. Целта на ума е в това чрез преживяването си в материалния свят напълно да осъзнае вътрешния си потенциал. Този потенциал е безкраен и затова материалната реалност също е безкрайна и много по-богата и сложна, отколкото можем да си представим.

Като човешки същества ние си мислим, че материята ни ограничава. Например, искаме да летим като птиците, но можем да правим това само насън. В действителност, материалните ограничения на земен план ни обезпечават много интензивни преживявания неговите аспекти. Например, ако правейки нещо не се взимаше под внимание уязвимостта на тялото ни и човешките емоции, никога не бихме открили собственото си мъжество. За да открием в себе си това качество, са ни били нужни ограничения. Както е казал Гьоте: „Именно работейки в ограничения майсторът открива себе си“. Именно благодарение на ограниченията на материалния свят ни е необходимо да пробуждаме в себе си и да възпитаваме такива качества като интуиция, разбиране и мъжество. Ние можем да сравним живота на Земята със сложна и интересна игра. Но всяка игра си има свои правила. От една страна тези правила са ограничения, но от друга – те създават самата възможност за тази игра с всичките й радости и вълнения.

На други времеви линии на нашия текущ живот други аспекти на личността ни изпитват нещо друго, което води до пробуждане на други вътрешни качества. Играта там е друга и Душата се обогатява, абсорбирайки всички различни резултати.

Човешкият живот прилича на дом с безкраен брой стаи. Всяка стая ни показва друг аспект на вътрешната ни реалност и е предназначена да пробуди в нас осъзнаване на определен аспект от нашето битие/същество. По този начин, съществуването на паралелните светове е инструмент на Душата, способстващ за разширяване на съзнанието.

Значението на паралелните животи за вашата сегашна личност

Преживяването на паралелните времеви линии не само обогатява Душата ви, но е важно за ежедневния ви живот. Нашата душа преживява всички тези времеви линии и ние като човешки същества, свързани със своята Душа. Затова на дълбоко ниво, ние също сме свързани с всички тези други животи.

Нашите паралелни животи може да ни вдъхновят и да ни дадат сила. Те могат да ни обяснят появата на неочаквани таланти, но също могат да бъдат причина за необясними страхове. Между различните времеви линии се извършва постоянен енергиен обмен. Ние, така да се каже, представляваме екип, работещ по един и същи проект.

Някои избори водят към спокоен и стабилен живот, в който не се случват много необикновени събития. И тази времева линия може да излъчва определено успокоение към другите времеви линии, където животът е по-турболентен.

В една от времевите линии също е възможно развитието на определен талант. Например, в определена времева линия някой е решил да живее във Феанция и да изучава френски език. В други времеви линии на същия живот това може да доведе до естествено съпричастие с френския език и култура.

Как да установим връзка с благоприятните аспекти на нашите паралелни животи?

Установяване на контакт.

За установяване на контакт с други времеви линии може да се използва следната техника:

- Влезте в състояние на тишина и спокойствие, отпуснете се физически в тихо и спокойно място. След това мислено се върнете към момента на интересуващия ви важен житейски избор. Отпуснете всякакви съждения, които имате по повод на този избор. Просто погледнете като на две възможности, като нито едната не е по-добра от другата. Почуствайте покой и приемете съществуването и на двете възможности.

- Представете си, че се изкачвате на връх. Погледнете на този момнет на избор отвисоко. Опитайте се вътрешно да се издигнете на нивото на Душата си. Погледнете двата пътя, които се разделят от този момент, всеки със свой собствен опит. Единият сте го избрали, а другият е алтернативния.

- Фокусирайте се на втория. Почувствайте енергийната разлика омежду него и този, който сте избрали.  Какво излъчва той? Как усещате тази енергия? Какъв опит получавате там?

- Позволете съществуването на този опит, вътрешно се съгласете с него. Почувствайте как този опит ви обогатява и променя живота ви. За миг се потопете напълно в тази алтернативна времева линия.

- Наблюдавайте енергийния обмен, съществуващ между вашата времева линия и алтернативната. Какво можете да научите там и какво послание искате да предадете насам?

Както и във всяка насочена медитация, продължавайте, ако това ви дава яснота, вдъхновение и сили. Ако се чувствате некомфортно, прекъснете и може да пробвате отново по друго време.

©Герит Гилен 2014

Превод Таня Темелкова