Влиянието на астралния свят върху ченълинг посланията

 

2012 година е към своя край. Става болезнено ясно, че почти всички предсказания от ченълинги за тази година не се сбъднаха. Няма големи природни бедствия, няма изместване на полюсите, няма масово възнесение, няма катаклизми на Нибуру, няма извънземно нашествие, няма галактическа федерация, не идва и световен Учител.

Очевидно много невярна информация се появява от ченълинги. Как е възможно това? Нима предсказателите не получават божествено вдъхновение? Възможно ли е всички тези, които се явяват канал да мамят или се оставят на собственото си въображение? Не е толкова просто. Хората, които се явяват приемници, вярват в това, което правят и често са искрено шокирани, когато техните предсказания не се сбъднат. В повечето случаи, те са чувствителни, надарени с паранормални способности, които могат да осъществяват контакти с не-физически същества и са убедени, че тези същества им дават надеждна и важна информация.

Какво не е наред тогава?

Един от големите проблеми е астралния свят, който ни заобикаля.

Какво е aстрален свят? Как възниква?

След физическата смърт, вие сте свободни. Свободни да се завърнете към духовния свят, свободни да създадете своя реалност. Но свободата може да бъде и капан. Много хора на са свободни на вътрешно ниво. Те сами се ограничават в свои твърди вярвания за добро и зло, за живота, смъртта и живота след смъртта. Други не са така заклещени в някакви конкретни вярвания, а са отдадени на определени емоции и желания-пристрастявания, гняв или чувство за малоценност.

Астралният свят, наред с други неща, е свързващата реалност за всички тези хора. Това е свят, в който всички тези мисъл форми на страх, илюзии и желания приемат форма. Например, ако се отдавате на мрачни мисли, то може да се окажете в среда, която е сива и неприветлива. Тази среда отразява вашето вътрешно състояние. Хората се задържат в астралния свят, докато душата им не започне настоятелно да ги призовава така, че да се освободят от техните илюзии и да се издигнат до духовния свят. А ако това не е възможно, се инкарнират отново.

Например, ако някой вярва, че ще се озове в „златен град“ след своята смърт, където хората ликуват и благославят Бог, то този човек ще се озове на такова място с хора, които също вярват в това. В началото ще бъдат много щастливи там; ще мислят, че са в Рая. Но много скоро живота им ще стане скучен и монотонен, „златният град“ ще се превърне в затвор. По време на това преживяване, ще се отвори вътрешно пространство, където гласът на Душата, гласът на истината да може да бъде чут отново. Постепенно ще се събудят и астралната илюзия за „златния град“ ще бъде премахната.

Астралният свят е пълен с хора с фундаментални убеждения. Колкото по-силни са убежденията им, толкова повече време им е нужно да чуят повика на душата си. И не само „небеса“ могат да бъдат намерени в астралния свят, някои хора създават Ад за себе си. Някой, който страда от силно чувство за малоценност, може да се озове на неприветливо и самотно място, което отразява неговите вътрешни чувства. И отново, възможно е да отнеме време, докато такъв човек позволи на вътрешната Светлина в него да изплува.

Накратко, астралният свят е събирателно място за всички, които още не са готови да чуят повика на душата си. Защото техните убеждения не са вкоренени като духовна мъдрост. Те създават своеобразен затвор на база на собствените си убеждения.

Как астралния свят въздейства на контактьори и хора, които стават канал. Има два начина.

  1. Цикълът на страха

Астралният свят се формира отчасти от нас, особено от нашите силни емоции като гняв и страх. Астралът се намира близо до нас, в смисъл, че по-голямата част от човешките страхове и предразсъдъци, които преобладават там, съответстват на страхове и предразсъдъци, които съществуват на Земята в колективното съзнание на човечеството. Например, когато хората на Земята се страхуват от природни бедствия, в ниските нива на астралния свят се появяват такива картини. Тези мрачни картини могат да бъдат уловени от хората, надарени със сензитивност, които ги тълкуват като изображения на бъдещето и ги представят като висши истини за своята аудитория.

В допълнение, в ниските нива на астралния свят бродят същества, които не са допускани на Земята. Някои от тези същества се стремят да поддържат видения, продиктувани от страха, защото така се чувстват значими. Най-често това са мъртви, чието съзнание е изцяло съсредоточено върху Земята и признанието от човешките същества е важно за тях. Те се нуждаят от контакт с хората и са много щастливи ако някои ги възприемат като посланици на висша истина. Те ще направят  всичко възможно, което да укрепи статута им на важни пратеници. Инстинктивно усещат, че ако правят грандиозни предсказания, ще бъдат по-значими: колкото по-голямо бедствие предскажат, толкова по-голямо внимание получават. Първоначалният страх, който вече присъства в колективното съзнание на човечеството, се подсилва по този начин от астралните сили. Така се създава цикъла на страха.

Заради този цикъл на страх, подхранван от хора и астрални сили, се случва така, че хората се събират около някой гуру, който действително вярва, че е проводник на висше знание, но всъщност само потвърждава техните страхове. Много предсказания за 2012, особено тези за големи бедствия, могат да бъдат обяснени с тази теория.

  1. Астрални учители

Духовното развитие на човечеството ще доведе до изчезването на астралния свят. След като хората веднъж чуят мелодията на своята душа, своята вътрешна истина и започнат да слушат сърцата си вместо егото си,   астралния свят няма да бъде повече подхранван. Астралният свят процъфтява благодарение на илюзии и емоции от ниско ниво, истината и любовта за него ще означават смърт.

Понастоящем обаче, има същества в астралния свят, които го обитават от дълго време и са постигнали специален статут там. В „небесата“ (спомнете си за споменатия по-горе „златен град“), често има водач, самопровъзгласил се гуру, който се изявява като глас на истината и който дължи своето положение на позицията, която заема в астралния свят. През вековете, такива хора може да са приемали общественото положение на известни религиозни личности, например Христос. Може дори да са били убедени, че са самия Христос. Това, разбира се, се потвърждава от техните последователи, които вярват, че на „небесата“, техния водач трябва да стои редом с Христос. Естествено, такъв астрален гуру се предполага да помни всичко за живота на Христос. Това обяснява, например, защо има толкова противоречива информация за живота на Христос.

Въпреки това, астралният гуру от този тип никога не се откъсва напълно от реалността. Той осъзнава, че духовното израстване на човечеството е заплаха за него и ще се опита да попречи да се случи. Това той прави чрез изпращане на информация до Земята, която засилва страха и двойствеността тук. Тази информация се предава под формата на ченълинг например. Тъй като тези същества често притежават интелект и знания за човешката природа, често попадаме под тяхна заблуда. Още повече, че самите същества вярват в достоверността на тяхната информация. Способността на човешкото същество да се самозаблуждава е още по-силна на астрален план. На земята, тази самозаблуда се сблъсква с фактите или опониращи мнения, нещо което рядко се случва в астралния свят.

Как да разпознаем информацията, която е нечиста?

Истинската, чиста информация идва от духовния свят: свят на единство, любов, свобода и уважение към всичко живо. Истинската информация ще докосне сърцата ни, носейки ни усещане за спокойствие и любов. Ще ни донесе чувство на хармония със вселената, в която живеем, доверие в самите нас. Истинските послания ни водят към вярно разбиране за това кои сме ние.

Целта на нечистата информация е да попречи на духовното развитие на човечеството и да укрепи астралния свят като създава нови илюзии и страхове. Заблуждаващата информация има следните характеристики:

- Нечистата информация проповядва дуалността. „Това е лошо, това е добро; тези хора постъпват грешно; има конспирация срещу човечеството; предстои да се случат много бедствия“, и т.н

Защо този вид информация се разпространява така? Духовният свят е единен; зад всяка изява на духа извън нас, има ядро от единство, което всички ние споделяме. Просвещението означава да бъдем напълно наясно с това единство. Мислейки за дуалността - каквото и да означава това - кара хората да се отдалечават от това единство, от вътрешната Светлина.

- Нечистата информация упражнява насилие и натиск „Вие трябва да правите това и това; бъдете готови за промените, които ще настъпят; трябва да работите усърдно върху себе си, иначе няма да ви потръгне“ и т.н. Защо се проповядва това? Душата ви свързва с единството, с цялото. Нужно е да се научите да слушате душата си. Това може да се случи единствено ако сте свободни. Гласът на душата е мил, не насилствен. Всеки натиск и принуда държи човека далеч от неговата душа.

- Нечистата информация предизвиква страх. “Ще се случат бедствия; трябва да се присъедините към нас, защото ще стане лошо“. Гласът на душата  е глас на любов, не на страх.

- Нечистата информация не е фокусирана върху настоящето. Споменават се различни дати от бъдещето. Нищо обаче не се коментира за живота тук и сега. Духовното развитие винаги се извършва в настоящето и се възпрепятства от отдръпването на хората от осъзнаването на настоящето.

- Нечистата информация носи негативно усещане във вас самите.  Ако не се съгласявате с поднесената информация, то се подразбира, че сте глупав и наивен или, че сте егоист и още не сте се просветлили. Ако хората повярват, че това е вярно, ще загубят вярата в собствената си интуиция и вътрешно ръководство. Това също спира тяхното естествено духовно развитие.

- Нечистите информатори обявяват, че те са единствения истински и най-чист канал. Те смятат, че са привилегировани да имат достъп до информация, която може да се получи само чрез тях. Това кара хората да вярват, че съществува духовна общност извън тях, която знае повече и ги води към отричане на тяхната собствена, вътрешна Светлина.

В заключение

Ченълингът е дарба като всяка друга: рисуване, писане или музикален талант. Да притежаваш тази дарба, не те прави по-добър човек от останалите. Също и хората, които предават послания чрез ченълинг не бива да се приемат като абсолютни авторитети в духовен или етичен аспект.

В своята статия „Какво е ченълинг?“, Памела Крибе пише: „Това, което е от решаващо значение за едно послание е богатството на съдържанието, яснотата и любовта, която се изразява. Това, което се дава като източник е от второстепенно значение. В допълнение, информацията се получава от човешки същества, които влагат своите чувства и опитност.“

По мое мнение, трябва да четете такива послания както слушате някоя песен по радиото: ако докосва сърцето ви и повдига настроението ви, наслаждавайте му се. Ако не - обърнете на друг канал.

© Gerrit Gielen

Превод Таня Темелкова