История на един пингвин
Ирина Неделчева
 
 pingvin.jpg
 
Един пингвин мастилно черен,
Наперен, стегнат и уверен.
В един прекрасен ден поиска,
реши се и пое на изток.
 
Преплува ледени океани,
Прескочи зеещи вулкани,
Пребори горски великани,
И стигна нашите балкани.
 
И както патешки вървеше
/а той съвсем наконтен беше/
Внезапно чу пронизващ крясък
И скри се в бляскащия пясък.
 
Когато из под трънки скрити,
Надникна и се окопити,
Видя един белеещ гларус,
Безспорно лекичко на градус.
 
„Барчед, защо си в тая трънка?“
...дочу напевен глас да звънка.
Барчеда леко се отръска,
Перчема си с вода напръска.
 
И с гордо вдигната човка,
Се приближи с маневра ловка.
„Пингвин“...подаде свойта перка
И бе му връчена манерка.
 
С огнено мистична течност
И топла братовска сърдечност.
Пингвинът взе, отпи, преглътна
И върху пясъка се гътна.
 
 
Вълни от огън го обляха,
Вълните морски го заляха.
И някак толкоз непонятно,
Му стана леко и приятно.
 
И вдъхновено без да чака,
Съблече и захвърли фрака.
И двама бели братовчеди,
Сред диви огнени обреди,
 
Решиха, че абсурд е братко
Пингвина тук да е за кратко.
 
.....
 
Но ето, че октомври мина
Настъпи снежнобяла зима.
Небето синьо се намръщи
И пин затъжи се завкъщи.
 
Това е моята родина
Със вечна снежнобяла зима
И тук е хубаво човече,
Но много е от там далече.
 
И пин с брадчеда се сбогува,
Продума много ще тъгува.
И мъжки своя фрак облече
За пътя много надалече.
 
Напусна нашите блакани,
Пребори горски великани
Прескочи зеещи вулкани
И стигна родните океани.
 
Но нещо странно там се случи
С изненада той научи,
Че никой друг не беше чувал
За там където бе пътувал.
 
Не бяха чували за пясък
Или за други птичи крясък
Или за огнената течност,
Ключа към сладка, кратка вечност.
 
И бавно неусетно, леко
Умът зарея се далеко...
 
.....
 
Сега пътува пин годишно,
Между океани и балкани.
Да му напомнят е излишно
За великани и вулкани.
 
Пин паднал беше сам в капана,
На стара истина една:
Веднаж преминеш ли океана,
Си все от грешната страна.
  
(Изпратено от Мария Кузманова с разрешение на авторката)